Vassast i VW-familjen

– Transportbilar på pallplats i år

Bästa ÅF-betyget av alla märken i VW group har handlarna gett VW Transportbilar som ökar med 7,8 i index och äntrar tredjeplatsen. Fältropet är långsiktighet.

Försäljningen har gått som på snöre. Hela VW group har gjort gemensamma nappatag med bland annat reservdelsförsörjningen. Att Transportbilar blev snäppet bättre än de andra i familjen kan till stor del förklaras i ett brinnande engagemang för återförsäljarnas intressen och en grundlighet på detaljnivå.

Lönsamhetsmålen är klara och långsiktiga och handlarna tillhör dem som är mest tillfreds med bonus, lönsamhet och garantihantering.

– Det är rätt krävande för återförsäljarna att jobba med transportbilar. För att lyckas krävs tid, kunskap och investeringar och det måste synas på sista raden. Vi ska se till att det är mödan värt och det ska ske på varaktiga grundvalar, säger Sverigechefen Joakim Ewers.

Handlarna har manöverutrymme. Visionen är att organisationen och kunderbjudandet ska byggas upp underifrån.

Inte överraskande får VW Transport höga betyg på ”lyhördhetsområdena”. I alla frågor rådgörs det med märkesföreningen och arbetsgrupper ner på detaljnivå. Det är en ständigt pågående process där ÅFF självklart ingår.

Likaledes är relationen med fabriken bra.

– Märkeskraven har över tid ökat men fortfarande ligger de flesta svenska återförsäljare före standardkraven tack vare hög investeringstakt. Detta och vår goda prestation i marknaden har skapat lyhördhet i fabriken för våra önskemål.

– Fram över höjs dock standardkraven i en raskare takt, vilket innebär ett fortsatt starkt investeringsbehov i återförsäljarledet. Syftet är att skapa förutsättningar för ett allt vassare kundomhändertagande.

Märket har breddat tillbehörspaketen och är ett av de få som haft kampanjer på originaldelar. En rejäl höjning av betygen syns också på garantiområdet. Goodwill-processen har förbättrats efter frekventa diskussioner med referensgrupper.

– Numera regleras villkoren snabbt om en specifik skada visar sig öka oväntat och det finns en pott som handlarna kan använda efter eget huvud. Vi försöker satsa allt vi kan för att servicesidan ska fungera. I gengäld förväntar vi oss också att våra återförsäljare resonerar likadant, säger Joakim Ewers.

Hans organisation är förhållandevis liten, ”det är till och från rätt ansträngt”. Ändå, av betygen att döma, tycks de förstå de lokala marknaderna bättre än de flesta och vara ytterst synliga och snabbfotade, både på sälj- och servicemarknadssidan. Också ledningstrojkan har begett sig ut på fältet.

Team Transportbilar, som etablerades för halvtannat år sedan, har blivit en succé. I dag finns 60 grupper ute i landet där mekaniker, servicerådgivare och säljare samarbetar med GA:s stöd.

Leveranserna har fungerat mycket bättre i år men med precisionen, som Ewers lovade förbättra i fjol, är det fortfarande lite si och så.

– Leveransprognoserna slår tyvärr fel ibland. Det är en komplex systemfråga på koncernnivå, vi försöker påverka så gott vi kan.

”Alla minussidor ska lyftas så att ÅF kan känna sig trygga”, sa Joakim Ewers i fjol. Det tycks han onekligen ha gjort.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Det måste vara framgången på servicemarknadssidan som hela organisationen har jobbat hårt med, speciellt på reservdelssidan.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag ser att det finns mer att göra på systemsidan över huvud taget. Inom säljstödet finns faktiskt mycket vi själva kan förbättra.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Jag är supernöjd om vi håller oss på den här höga indexnivån men naturligtvis är ambitionen att öka lite till. Vi ska höja kvaliteten på systemstödet i sälj- och serviceprocessen samt kunna erbjuda bättre finansieringslösningar för kunden.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson Foto Fredrik Stehn

 

Bra lönsamhet

& lösta knutar

Pontus-Lovrup2SVÅ:s vd Pontus Lövrup har hoppats på en pallplats för VW TRP. Det har varit ett kanonår för transportbilar och märkesföreningen ger GA lika höga betyg som handlarna.

Märkesföreningen ser egentligen ingen problematik alls med VW lastvagnar i dag.

– De knutar vi har haft på servicemarknadssidan är lösta, kraven är rimliga och handlarna tjänar pengar, säger Pontus Lövrup.

Han plussar speciellt ”Team Transportbilar” med dedikerad specialiserad personal och särskilda transportbilsverkstäder.

– Det är vi ensamma om i Sverige och jag är stolt över sättet det hanteras på. Det ger möjlighet att ta hand om större bilflottor, ger mycket högre effektivitet och kunderna märker att det fungerar.

Märkesföreningen har haft djupgående diskussioner om den framtida strategin och faktiskt gemensamt uppvaktat fabriken.

– Jens Effenberger där har ju ett Sverigeförflutet och ett gott öga till oss – inte minst för att för att vi är ett av de länder i världen som har högsta marknadsandel på VW TRP, högre än hemmamarknaden Tyskland.

– I kraft av det har vi fått handlingsfrihet att bestämma vilken standard och vilka regler som ska gälla i Sverige. Uppenbarligen vet vi bäst vad som funkar här. Vi har hämtat mycket inspiration och kunskap från Scanias serviceprogram, säger Pontus Lövrup.

Sympatin för den svenska generalagenten är stor.

– Samarbetet är lättsamt och sker utifrån ÅF:s intressen. Mycket har gett sig själv.