VW kometklättrar

I fjol dök VW personbilar. I år har de rest sig och klättar från en femtonde till en femte plats med 16,2 i indexökning. Betygen är bättre på i stort sett varje fråga men fortfarande finns mer att göra på garantiområdet – och i finansaffären.

Nävar knöts och ärmar kavlades upp på VW i fjol.

– Förbättringarna har inte gjorts av sig själv. Vi har försökt att lyssna på alla, både på enskilda och rådet. Det skiljer ju mycket i behoven mellan norr och söder, därför är det viktigt att vara ute mycket och det har vi verkligen varit, säger Sverigechefen Sten Forsberg.

Det är roligt och respektingivande att kunna konstatera att huvudmannen inte bara försökt, utan också lyckats rätta till mycket som gnisslat i samarbetet med återförsäljarna. Inte minst på datasidan där man varit väldigt beroende av fabrikens vilja att förbättra linorna till Sverige. Där är betygen ännu inte i topp, men det är en klar förbättring.

I och med att stora problem har lösts har förtroendet blivit stabilare. Under året som gått har det kommit många signaler på att generalagenten kavlat upp ärmarna.

– Vi har också stärkt huvuduppgiften att får rätt bilar till rätt prissättning till den svenska marknaden. Och vi har jobbat hårt med att få en korrekt marknadsprissättning, återförsäljarna ska aldrig behöva ta av sina marginaler, säger Forsberg.

Det har uppskattats; VW får högsta betyget av alla för att ha bilar som kunderna vill ha, liksom lyhördheten för återförsäljarnas önskemål om nya produkter,

Det ska sägas att de nya frågorna i enkäten, som är kopplade till fleet, gynnar VW; modeller har faktiskt byggts om för att passa priströsklarna för förmånsberäkningen. Och betygen på marknadsföringsfrågorna är höga, det är ju ett av märkets allra starkaste kort – även om GA:n kunde bli bättre på att stötta sina handlare med deras hemsidesproduktion.

I fjol lovade Sten Forsberg att justera bonussystemet för kundnöjdhet på säljsidan. Där får VW fjärde högsta betyg i år.

Kundnöjdhetsmätningarna lyfts, mycket på grund av nya digitala enkäter kan det gissas, och många är de områden där VW nu har tätplatserna. Säljstödssystemen, som tidigare varit en akilleshäl. Reservdels-, tillbehörs- och hela servicemarknadssidan. Företagsledningens säljsida får högsta betyg. Leveranserna har blivit mycket bättre.

– Där har återförsäljarna också planerat bättre, säger Forsberg.

Det ska också sägas att VW:s återförsäljare de som är mest nöjda med samarbetet med märkesföreningen.

Nu är det garantihanteringen som måste fortsätta att förbättras.

– Vi har vänt och vridit tillsammans med ÅF på hur den skulle kunna fungera bättre. Vi fortsätter att jobba med det.

Sedan är det VW Finans som får källarbetyg.

– Här måste vi ta gemensamma krafttag, säger Sten Forsberg.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Det är en fin bild. Jag är jättenöjd över att ha vänt steken lite grand. Det är kul att det går framåt över hela linjen.

Vad är du mest missnöjd med?

– Finansområdet förstås. Konkurrensen är stor, vi mäts mot de vassaste specialisterna.

Vad vill du vässa till nästa år?

– I fråga om finansbolaget måste vi ta gemensamma krafttag. Garantihanteringen ska förbättras ytterligare i ett andra steg liksom saker i bilförsäljningen som inte riktigt är i hamn.

– Det blir en kraftsamling även på it-sidan och sociala medier. Klart att handlarnas hemsidor är lika viktiga skyltfönster som anläggningarna. Jag är taggad att se hur mycket vi kan höja oss ytterligare till nästa år.

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

SVÅ är tillfreds

med GA:s insatser

I fjol, när betygen rasade, hade SVÅ:s vd Pontus Lövrup ändå stort förtroende för VW:s ledning. Han är nöjd med vad den har åstadkommit senaste året.

Merparten av VW groups märken dök ju förra året.

– Men VW tog särskilt illa upp och tog tag i situationen, säger Lövrup.

Han är glad nu när hans medlemmar höjer betygen, exempelvis för företagsledningens synlighet där VW är tredjebäst.

– Det är effekterna av att de har varit ute väldigt mycket och suttit i dialogsamtal, säger Lövrup som tycker att placeringen som Sveriges näst bästa affärsledarskapsförmåga inom bilförsäljningen är rättvisande.

– Och visst ska generalagenten ha en eloge för att lyfta fram nya modeller i produktmarknadsföringen.

Framför allt är Pontus Lövrup tillfredsställd över att it-problemen börjar lösas.

– De var ett jättebekymmer tidigare. Våra medlemmar är ju väldigt it-beroende.

Han skriver under på att reservdelssidan fungerar bra.

– Och den är en bra affär för oss.

Han ser det digitala lyftet för kundnöjdhetsmätningarna och att leveranserna förbättrats.

– Sverige är en prioriterad marknad för Passat och Sportcombi och det är det GA:s sak att kämpa för.

VW-rådet är, liksom medlemmarna, mycket nöjda med marknadsföringen.

– Det görs mycket för den lokala marknadsföringen, säger Lövrup.

Även om VW inte tycks slira på betalningarna, är betygen för garantihanteringen fortfarande låga.

– Vi är mitt uppe i en diskussion om garantierna. Fabriken vill ha en modell som bygger på snittkostnad, vi förordar MRF:s modell med självkostnad, säger Lövrup.