Volvo upp på pallen

Volvo Personbilar får fina betyg överlag. Frågan om ”kriterier” kunde ha satt krokben och där faller betyget rejält. Trots det blir det bara en mindre tillbakagång totalt med ett index på 113,4. Det räcker till en plats på pallen som fin trea.

Det känns förstås väldigt positivt för Volvo.

– Efter krisen har vi fått en stabil situation med ett bra samarbete med märkesföreningen kring ett antal frågeställningar, säger Thomas Andersson, vd på Volvo Personbilar Sverige.

Utmärkande för Volvos prestation är jämnheten. Betygen är bra på de flesta punkter, till och med bäst i klassen på reklam för hemsidan, på flera frågor som rör reservdelar och på tillbehörssortimentet. Även på utbildningsområdet visar man framfötterna och ligger stadigt bland de allra främsta.

Kritiken från ÅF finns dels i form av att GA är för osynliga, både fältpersonal och företagsledning, dels när det gäller kriterier och standardkrav.

– Synlighetsfrågorna är något vi måste förbättra. När det gäller de kriterierevisioner som antagligen ligger bakom de låga betygen på detta område så har vi inte lyckats förklara tillräckligt bra varför vi gör revisionerna, säger Thomas Andersson.

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Sakfrågorna lyser igenom i enkäten på ett nyanserat sätt. Där vi har satt in åtgärder ser vi förbättringar, medan betygen har sjunkit på områden där vi har fått kritik.

Vad är du mest missnöjd med?

– Vi har ägnat mycket tid och kraft åt att kommunicera kring standard-frågor, men tydligen har inte återförsäljarna uppfattat våra revisioner som det förbättringsverktyg det är. Pedagogiken har brustit. Vår intention har inte varit att slå någon på fingrarna, men många upplever nog att det har varit kritik. Även synlighetsfrågorna tar vi till oss. Det vi säger, det gör vi också. Det budskapet uppfattas, men man vill ha mer kontakt och information från oss.

Vad ska du vässa till nästa år?

– Vi ska berätta för Volvohandeln om den långsiktiga planen, skapa bättre långsiktighet. En viktig del i det är det ÅF-möte vi har i höst. Vi har en bra agenda som vi måste bli bättre på att kommunicera.

 

Text Niklas Aronsson / Foto Anna Rehnberg

Bra försäljning
har lagt grunden

Ett väldigt bra år både försäljnings- och lönsamhetsmässigt för återförsäljarna, summerar Owe Orrbeck, vd på Volvohandlarna.

Dialogen mellan Volvo Personbilar och ÅFF är konstruktiv. Historiskt har relationen varit rent av familjär, men i dag finns en viss osäkerhet inför framtiden, i vilken riktning kommer Volvo att gå.

– I det ljuset är det inte konstigt att vi reagerar när man vill pådyvla återförsäljarna ett antal kriteriekrav som kräver stora investeringar, säger Orrbeck.

Enligt honom finns det en stark lojalitet till märket som återförsäljarna redan har visat tillräckligt.

– Vi uppfattar att vi lägger för mycket tid på det, tid som vi i stället skulle vilja använda för att utveckla affären.

Owe Orrbeck håller emellertid med om att mycket som generalagenten gör är bra… men att det finns mer att göra.