Volvo PV – näst bäst 2012

När nye vd:n Anders Gustafsson får se Volvos fina resultat i årets enkät kommer reaktionen spontant: ”Vi har en fantastisk relation med återförsäljarna och det är jag jätteglad för”.

Efter intervjun ska Anders Gustafsson ut på sin Eriksgata.

– Inte så mycket för att återförsäljarna ska lära känna mig, för det gör de redan, utan av respekt för deras företag, säger han.

Relationen är så bra att de tillsammans har bestämt sig för att dra ner på antalet strategiska sammankomster eftersom det finns en så hög grad av samsyn i frågorna.

– Nu fokuserar vi i stället på möten som ska utveckla affären för oss bägge, säger Anders Gustafsson.

Överlag är betygen i enkäten mycket goda. Volvo är bland de absolut bästa i klassen inom områden som utbildning och garantihantering.

– Vi har fantastiska system att arbeta i – både enkla och användarvänliga. Det märker jag också på de positiva signaler jag hör från våra nyanställda, som vi har rekryterat från våra konkurrenter, och som har deras system som referens, säger han.

På flera områden har betygen blivit tydligt bättre jämfört med förra året. Det gäller till exempel områden som lokalt stöd och marknadssupport, tillgång på bilar, förståelse för den lokala marknaden och affärsmässighet hos generalagenten.

– Vi har blivit mer transparenta och har en större närvaro på fältet rent generellt. Regioncheferna har fått större ansvar men också tydliga resultatmål, förklarar Anders Gustafsson.

Enda områdena där betygen släpar efter en smula är standards och kriterier – även om betygen höjts väsentligt jämfört med förra året.

– Vi har reviderat och tydliggjort våra standards och kriterier, samt plockat bort onödiga kriterier. Samtidigt är det viktigt att förstå att det i en förändringsprocess blir en del träningsvärk.

 

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Relationen med återförsäljarna. Vi har en samsyn i det flesta frågor. Sedan är det en fördel att jag har en återförsäljarhjärna; jag vet när det gör ont för dem.

Vad är du mest missnöjd med?

– Om man ligger högt på nästan alla frågor är det svårt att ”pinpointa” något. Lönsamheten är jag oerhört fokuserad på. Då menar jag inte bara nybilsaffären, utan hela bilaffären för ÅF. I dag är inte lönsamheten tillräckligt bra. Vi har haft två fantastiska år på Volvo och jag önskar återförsäljarna samma utveckling.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Nu ska vi börja tjäna pengar på kärleken. Den fina relationen vi har måste vi utnyttja för att driva affären framåt.

 

Text Niklas Aronsson / Foto Anna Rehnberg

 

Lyssnar på

återförsäljarna

Volvo PV:s goda vitsord hos ÅF håller i sig och förbättras på flera områden. Det kan Volvo tacka den nya ledningen för, menar Owe Orrbeck på Volvohandlarnas förening.

Owe Orrbeck ger nye vd:n en eloge.

– Anders Gustafsson är kunnig och kompetent. Han har arbetat i ÅF-ledet och lyssnar på våra synpunkter. Han har lyckats skapa en bra säljorganisation och har även fått VCC-chefen Stefan Jacobys förtroende.

Biltillgång och leveransprecision är två områden där Volvo lyfter.

– För handlarna var 2011 ett viktigt år. De kände att den svenska marknaden var prioriterad på ett sätt som den inte har varit på länge, och de fick sälja många bilar, säger Orrbeck.

Utformningen av standards och kriterier är de områden där betygen fortfarande halkar efter, även om de har förbättrats, framför allt när det gäller standards för verkstäderna.

– Vi har lagt väldigt mycket tid och kraft på de här frågorna. Nu känner vi att Volvo har backat en del och inte längre driver frågan lika hårt. De är lite mer lyhörda och öppna för lokala lösningar, säger Orrbeck.

Konceptet med personliga servicetekniker är inte ett skallkrav enligt kriterierna, utan i stället något som ska kunna erbjudas kunden.

Foto Fredrik Stehn