Stabil prestation ger

åter topplacering

kristian elvefors3foto niklas aronssonEfter fjolårets toppeninsats blir det en mindre rekyl i årets GA-enkät. Index för Volvo personbilar backar med modesta 1,4 procent till 120,0, vilket trots allt är ett av de högsta resultaten i enkätens historia.

Volvo har ett antal bra år bakom sig. Samarbetet mellan GA och ÅF tycks friktionsfritt, eller i alla fall utan större trätoämnen. God försäljning är förstås en bra grund, men andra faktorer som personkemi, tillit och stabilitet spelar en viktig roll.

– Det är en fortsatt bra dialog mellan oss och handlarna. Området där vi har arbetat lite extra på, som bonusfrågorna, så ser vi en bra effekt, säger nytillträdde vd:n på Volvo Car Sverige, Kristian Elvefors.

Han har efterträtt framgångsrike Anders Gustafsson, som nu är chef över Volvo Cars försäljning i Europa, Mellanöstern och Afrika.

När det gäller lönsamhets- och bonusfrågor är parterna överens om en gemensam strategi framåt och nu vill Kristian Elvefors fokusera på kundtillfredsställelse.

– Det finns inget ”second best” på kundtillfredsställelse, det finns inget alternativ till att vara bäst på det området, säger han.

När det gäller frågan om kundtillfredsställelse kopplat till bonusmålen är Volvo redan idag nummer ett, medan man på frågan om GA mäter kundtillfredsställelse på ett rättvist sätt är just ”second best”. När det gäller hur väl GA lyssnar på ÅF när det gäller detta ligger Volvo på tredje plats. Det finns en del att jobba med här med andra ord.

– Vårt mål är att utbilda alla ÅF att förstå att de tjänar mer pengar på nöjda kunder. Det kräver en stor arbetsinsats av alla, men hur vi tar hand om kunderna är det viktigaste för framtiden, säger Kristian Elvefors och nämner deras nollvision.

– Vi har ett mål om att ha hundra procent helnöjda kunder år 2020. Vi ska ha en kundtillfredsställelse i världsklass och där måste vi ta vårt ansvar som GA.

 

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Jag blir aldrig nöjd, men är glad över att vi fortsatt ligger i toppen av enkäten. Det är viktigt för att visa att vi har ett bra samarbetsklimat.

Vad är du mest missnöjd med i årets enkät?

– Jag är egentligen inte missnöjd med några av betygen, men skulle vilja hamna högre upp på frågor som rör kundtillfredsställelse där jag vill öka fokus.

Vad vill du vässa till nästa års enkät?

– Vi måste ändra vårt förhållningssätt till hur vi arbetar med att få nöjda kunder för att få högsta lojalitet. Detta är min topprioritet de närmaste tre åren.

Text och foto Niklas Aronsson

Bra samarbete

ger betalt

Christer Persson på Svensk Volvohandel är nöjd med samarbetet med Volvo Car Sverige.

– Under en längre tid har man gjort bra saker. Volvo Car Sverige har sett till att vi har fått långsiktiga kampanjer som gör att säljarna vet förutsättningarna och detta kombinerat med en väldigt slagkraftig marknadsföring den senaste tiden, säger han.

Med tydliga spelregler och förutsättningar underlättas tillvaron för återförsäljarna avsevärt.

– Vi har rett ut frågor kring bonussystem och lönsamhet, och där finns en samsyn. Vi känner fortsatt trygghet med ledningen och har stort förtroende för Kristian Elvefors som tagit över från Anders Gustafsson, säger Christer Persson.

Han berömmer produktprogrammet där man nu har egentillverkade motorer rakt igenom och lyfter särskilt fram paketeringen av dem som konkurrenskraftig.

– Detta i kombination med finansierings- och försäkringslösningar samt serviceavtal i första hand.

Tillväxten på servicesidan för återförsäljarna har fortsatt under det senaste året.

– Vi får höga betyg på garantiområdet och där finns fungerande rutiner, men det handlar också om att produktkvaliteten blivit bättre så att det blir färre garantiärenden, säger han.

Förutom fokus på kundtillfredställelse, en av Kristian Elvefors prioriterade områden, anser Christer Persson att vi behöver fokusera på ”morgondagens bilhandel” med den uppkopplade bilen samt hur kundernas framtida bilägande kommer se ut.

– Vi måste vara förberedda både på försäljning och servicemarknad, säger han.