Volvo stiger på alla fronter

GustafssonVolvopvFältets fjärde bästa uppgång räcker nästan till en plats överst på tronen. Anders Gustafsson, vd på Volvo Personbilar, kan glädjas över uppgångar på nästan alla områden.

Volvo är utan tvekan ett märke som seglar i medvind. I årets enkät stiger index med finfina 4,7 procentenheter.

– Jag blir glad när jag hör resultatet. Men vi är inte på något sätt färdiga. Jag är fortfarande inte nöjd med det jag sa för två år sedan – vi måste jobba för att öka lönsamheten i återförsäljarledet. Vår egen lönsamhet ligger på en bra nivå, säger Anders Gustafsson.

Det arbetet har nu i vår lett till en historisk uppgörelse med Volvohandlarföreningen där man har kommit överens om nyckeltal om lönsamhet och marknadsandel.

De närmaste åren väntar en rad nya lanseringar. Dessa kommer att kräva en del investeringar för handlarna i form av nya verktyg och annat för att möta den nya avancerade teknologin som finns i de nya bilarna.

– Det ska inte vara några problem om de känner att de får tillbaka detta i form av bättre affärer, säger han.

Ett närbesläktat område är standards för försäljning och verkstad. Kanske det enda området i hela enkäten där Volvo år efter år har rankats lägst. Nu stiger betygen kraftigt med över ett halvt betygssteg – från ett läge under MRF-snittet till en delad niondeplacering.

– Vi har framför allt haft en konstruktiv dialog på området. Vi måste göra detta tillsammans – inte bara säga att ”gör detta”.

Handlarna är också väldigt nöjda med Volvo Personbilars företagsledning där märket är bäst av alla på områdena försäljning, reservdelar och tillbehör samt tvåa på service. Imponerande.

­­– Vi är ett väldigt sammansvetsat och väl fungerande team. Mitt största problem är att behålla medarbetarna, säger Anders Gustafsson med ett leende.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Det är mycket som är bra, men jag vill framhålla de områden där vi varit sämre tidigare men där vi nu höjer oss, samtidigt som vi behåller våra goda betyg där vi varit starka tidigare.

Vad är du mest missnöjd med?

– Resan är inte över och vi måste fortsätta jobbet med att förbättra oss på frågor som är kopplade till bonus och lönsamhet.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Utan tvekan lönsamheten för handlarna.

Text och foto Niklas Aronsson

 

 

 

 

 

 

 

Samsyn i de

stora frågorna 

Christer-Persson-2012-6898Volvo har aldrig nått ett högre index i GA-enkätens historia.

– Det finns egentligen inte några frågor där vi känner att vi har diametralt olika uppfattningar, säger Christer Persson på Volvohandlarföreningen. Han lyfter fram arbetet med viktiga delar av affärsvillkoren som den största frågan för tillfället.

– Vad gäller en av delarna är vi överens, och tror oss nästan vara i hamn vad gäller en annan del, säger han.

Det finns en tydlig samsyn mellan Volvohandlarföreningen och Volvo Personbilar. Det manifesteras inte minst i arbetet med de resultatmål som man kommit överens om att ta fram.

– Vi håller på att samla in finansiell information från handlarna i ett nytt system, men det kommer ta året ut innan vi kan börja göra djupare analyser, säger han.

Christer Persson vill fokusera ännu mer på lönsamhetsfrågorna.

– Det räcker inte att vara överens om att lönsamheten måste öka, nu måste lösningarna fram.

Ett varningens finger höjer han för kriteriefrågan, även om betyget ökat jämfört med förra året.

– Jag har en känsla att fokus på kriterieefterlevnad ökar igen. Det är viktigt för handlarna att känna att det finns skälig avskrivningstid för investeringarna, säger Christer Persson.

När det gäller kvalitetsutvecklingen har den stadigt förbättrats under senare åren, vilket är positivt.