Volvo PV tvåa i år igen

Anders-Gustafsson-Volvo2

En marginell nedjustering av index, men Volvo Personbilar behåller andraplatsen. I vanlig ordning regerar märket inom garantier, reservdelar, service och utbildning.

Anders Gustafsson, vd på Volvo Personbilar, kan se tillbaka på ett par framgångsrika år. Marknadsandelen har vuxit och är återigen en bit över 20 procent.

– 2011 var ett rekordår när det gäller återförsäljarnas lönsamhet. Fjolåret blev ett mindre bra år, vilket var kopplat till krisen i Europa. I september förra året kom vi överens om ett stort antal förändringar i vår gemensamma affär. I år ska dessa implementeras, säger han.

Den enda repan i lacken som kan skönjas är återförsäljarnas syn på kriteriekraven. Där sjunker betygen några snäpp till 2,9. Anders Gustafsson är medveten om situationen.

– Det är en svaghet som följt oss i många år. Troligen ligger det mycket kultur och historik i problemställningen. I november 2011 kom vi överens om en inriktning efter många års dividerande. ÅF ska vara klara med sina investeringar under 2014. Det är klart att det är jobbigt under rådande marknadssituation, säger han.

På garantiområdet är betygen goda och när det gäller till exempel enkelhet i garantiadministrationen närmast prickfritt.

– Det är mycket roligt att vara stark inom områden som är så stora och viktiga för vår gemensamma affär. Vi har lyckats bra med våra processer. Det ligger stora kostnader i garantifrågan för återförsäljarna, därför är jag extra glad att detta område är en av våra unika styrkor, säger Anders Gustafsson.

Han är nöjd över att Volvo Personbilar är i slutfasen med de nya återförsäljarkontrakten.

– Det ska bli skönt när de är på plats. Jag vill ha fokus på affären och se till att ÅF:s lönsamhet förbättras. Nästa år ska vår organisation trimmas ytterligare. Alla som arbetar med Volvo har en stor passion och kärlek till varumärket. Det ska vi förvalta. Då kommer också lönsamheten, säger Anders Gustafsson.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Jag är mest nöjd med att Volvo Personbilar återigen ligger i topp.

Vad är du mest missnöjd med?

– Avsnittet med frågor kring standards och kriterier.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Eftersom vi ligger högt på alla områden utom kriterieavsnittet, så är mitt svar kriterier.

 

Text Niklas Aronsson / Foto Fredrik Stehn

 

”Det är spänst

i vår dialog”

Owe-Orrbeck-Fredrik-StehnVolvohandlarföreningen förefaller ha situationen under kontroll. Owe Orrbeck, avgående vd efter 22 år instämmer till hundra procent i Anders Gustafssons analys.

Ingen dramatik alls kan skönjas på PV-sidan.

– Även om vi inte är helt överens när det gäller kriterier och några andra frågor, vilket i sig skapar spänst i dialogen och sannolikt leder till bättre beslut, säger Owe Orrbeck.

Han konstaterar att när lönsamheten viker, och när konkurrensen på servicesidan blir allt tuffare med fler aktörer, är det inte lätt att driva igenom och få gehör för nya tuffa kriterier för både försäljning och verkstad.

– Fast för tillfället är den frågan något nedtonad. Nu är det fullt fokus på de nya återförsäljaravtalen som förväntas vara klara inom kort, säger han.

De senaste två åren har marknadsandelen för Volvo legat runt 19 procent.
Inte illa med tanke på att Volvo saknar småbilar.

– När Volvohandeln bestämmer sig och kavlar upp ärmarna är den oerhört stark. Vi håller ihop och det ger resultat. Samtidigt har just det gått ut en del över lönsamheten. Men så länge vi har en bra dialog är jag inte orolig för framtiden. Vi lyssnar på varandra, slutar Owe Orrbeck.