Gott samarbete ger
framryckning för Volvo LV

God kommunikation med ÅF och ett fungerande samarbetsklimat. Så vill Hans Börjesson, chef för Volvo Lastvagnar Nordic region, sammanfatta dagsformen.

Resultatet för Volvo LV är ganska väntat då index har gått upp några procent, vilket gör att man avancerar till en tiondeplats.

– Positivt när resultatet återspeglar den känsla man har, säger Hans Börjesson.

Marknaden på lastbilssidan har kommit tillbaka, men inte de typiska flaskhalsar som ofta uppstår i en högkonjunktur, som dålig tillgång på bilar. Där är betyget i årets enkät förträffligt.

– Vi har tagit lärdom av situationen innan lågkonjunkturen och byggt in mer flexibilitet i produktionssystemet.

I stort har stenhårt fokus på nöjda kunder och kundtillfredsställelse fått gehör. Generellt är betygen höga när det gäller frågor som rör kundaktiviteter, försäljning, utbildning och relationerna mellan GA och ÅF.

I de flesta fall har betygen förbättrats sedan fjolåret. ÅF har genomgående höga tankar om Volvo LV:s organisation och förmåga på de flesta punkter som synlighet på fältet, affärsledarskap och kompetens.

Inom garantiområdet och servicemarknaden är betygen lägre.

– Det är tråkigt, vi måste göra mer på framför allt eftermarknaden, säger Hans Börjesson självkritiskt.

Trots att man förstärkt personalen har betygen till och med gått tillbaka på vissa punkter.

­– En lastbil är något man tjänar pengar på och tålamodet är, med all rätt, litet om den står still på grund av att det till exempel saknas reservdelar. Vi måste tillsammans med ÅF ännu snabbare få ut bilar som fått problem, eller stillestånd.

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Den allmänt positiva utvecklingen. Vi känner att vi arbetar nära återförsäljarna och har ett bra samarbetsklimat.

Vad är du mest missnöjd med?

– Vi har försökt göra en del insatser på service- och garantiområdet, men ändå ser vi inga tydliga förbättringar av det i enkäten. Det kan hända att det tar längre tid innan resultaten visar sig. Det är tyngre processer som inte löser sig över en natt.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi försöker bli bättre på allt. Viktigt är att fortsätta att fokusera på eftermarknaden.

 

Text Niklas Aronsson / Foto Anna Rehnberg

Framförhållningen

har blivit bättre

Owe Orrbeck, vd för Volvo-handlarföreningen håller med om Hans Börjessons analys. ÅFF och GA är inte överens om allt, men har definitivt ett bra samarbetsklimat.

Det är alltid en och annan tvistefråga. Att det är garantifrågor och servicemarknaden som får de lägsta betygen har Owe Orrbeck förståelse för.

– Det är frågor inom de områdena som vi har diskuterat.

Annars är Orrbeck påtagligt nöjd med den allt bättre långsiktigheten.

– Nu har vi satt oss ner gemensamt och tittat på affärsplaner och sådant till och med 2012. Det är ett mer långsiktigt perspektiv än tidigare.

Situationen har blivit tydligt bättre än för ett par år sedan då samarbetet kärvade väsentligt mer. I dag upplever återförsäljarna att generalagenten är mer lyhörd än tidigare, men även att Volvo LV Nordic har mandat att fatta egna beslut i högre grad.