Eftermarknaden spökar

för Volvo Lastvagnar

Fjolårets fall fortsätter för Volvo LV. I år med drygt fem procent. För två år sedan låg märket på femte plats. I år blir det en 21:a plats. Det är fortsatt eftermarknaden som spökar.

Det ser ut ungefär som det brukar för Volvo LV. Handlarna är nöjda med lönsamhet, försäljning, marknadsföring och utbildning, men missnöjda med garantier, reservdelar, och egentligen på det mesta som rör eftermarknaden.

– Det är självfallet inte bra att vi går tillbaka. Visst kan jag förstå resultaten på vissa av frågorna, men jag tycker att vi har ett bra samarbete med märkesföreningen, säger Hans Börjesson, som numera är chef för Volvo Lastvagnar i Sverige, där det helägda återförsäljarnätverket Volvo Truck Center ingår.

Volvo Lastvagnar inför en ny landsbaserad organisation i norra Europa för att arbeta närmare marknaden där Hans Börjesson tar det operativa ansvaret för den svenska marknaden.

– Huvudskälet till att vi gör detta är att vi vill komma närmare kunden och bli mer effektiva. Förhoppningen är att vi med den nya organisationen bättre kan fokusera på uppgiften och komma tillrätta med en del av de utmaningar vi ser att vi har i enkäten, säger han.

På ett av dessa, garantier, ser det i alla fall ut att ljusna något, även om det är långt kvar. Särskilt beträffande enkelhet i garantiadministrationen där betyget är lågt. På reservdelsområdet är det framför allt tillgång på reservdelar och prissättning av reservdelar som spökar, där sjunker betygen.

– Vi har ju bytt ut hela produktprogrammet och kanske är det effekterna av en del inkörningsstörningar vi ser här. För kunderna är detta en oerhört viktig fråga, säger Hans Börjesson.

Också frågan om samarbetet med märkesföreningen får rejält med stryk och sjunker med nästan ett helt betygssteg.

– Det förvånar mig. Jag upplever att vi har ett bra samarbetsklimat med Axel von Essen och de andra på Volvohandlarföreningen, men vi ska givetvis ta upp resultatet med dem, säger han.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Att vårt produktsortiment upplevs konkurrenskraftigt, och att vi har förbättrat oss på flera områden på säljsidan och när det gäller utbildning, men även på marknadsföring och tillgång på bilar.

Vad är du mest missnöjd med?

– Vi ligger fortfarande långt efter på eftermarknadssidan. Här måste vi hitta en struktur att arbeta utifrån för att bli bättre.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Det är naturligtvis på eftermarknadsområdet vi måste koncentrera oss. Målsättningen är att vår omorganisation skall stödja det arbetet.

Text och foto Niklas Aronsson

 

 

För sent och för lite

Axel von Essen på Svensk Volvohandel, menar att Volvo LV inte har tagit i problemen tillräckligt kraftigt och för sent.

– Det har varit för lite engagemang från GA:s sida. Trots att man i förra enkäten föll kraftigt, har man inte lyssnat på återförsäljarna och märkesföreningen i tillräckligt stor utsträckning, säger han.

– Det är både tråkigt och bekymrande att vi faller i enkäten på nytt, men lyssnar man inte på återförsäljarna blir det irritation, fortsätter Axel von Essen.

En viss förändring i arbetet har han noterat under våren.

– Sedan enkäten genomfördes har dialogen blivit bättre. Nu hoppas vi att Hans Börjesson får resurser att bygga en riktigt bra, ny organisation, särskilt på eftermarknadssidan, säger han.

Axel von Essen syftar på den omorganisation som Volvo LV genomför där Hans Börjesson bara behöver fokusera på Sverige och inte alla nordiska länder.

– Många bitar har fallit på plats. Vi har bra produkter med en fungerande mjukvara och mycket bra leveranstider. Det är också en god efterfrågan på våra lastbilar. Det vi saknar nu är en generalagent som kan förbättra för oss på framför allt systemstöds-, garanti- och reservdelsområdet.