Kraftig tillbakagång

för Volvo lastvagnar

Hans-BorjessonEfter förra årets fina uppgång, och femte placering, backar Volvo LV med 10,2 procentenheter i årets enkät. Garantier, reservdelar och support är områden där nedgången är tydligast.

Den sedan länge emotsedda nya tunga lastbilsmodellen FH bidrog en hel del till fjolårets goda resultat. Under året har Volvo LV:s marknadsandel för tunga lastbilar vuxit till rekordnivåer på en marknad som blivit större. I år har handlarna en svalare inställning.

– Jag är lite förvånad över det. En del kanske inte har förbättrats som vi hade hoppats, men med tanke på att vi aldrig haft en så stark marknadsposition är det lite konstigt, säger Hans Börjesson, regionchef för Volvo Lastvagnar i Norden.

På garantiområdet och på reservdelssidan är det rejält ned. Egentligen tillbaka till det läge som rådde innan 2013. Eftermarknadssidan har i många år varit ett svagt område för Volvo LV.

– Vi får fortsätta och analysera vad det beror på. När det gäller reservdelssidan hänger det nog till en del ihop med att vi i ett tidigt skede hade problem med att få fram vissa artiklar till den nya lastbilsmodellen, säger han.

En annan orsak kan vara att man i återförsäljarledet önskar varianter som ännu inte kommit i produktion.

– När man introducerar en helt ny produkt, som den nya FH modellen är, tar det lite tid innan fabriken har möjlighet att tillverka alla varianter, det skapar så klart en viss frustration.

Men det finns också glädjeämnen i enkäten. På utbildningsområdet är Volvo LV starkt, liksom på flera frågor som rör marknadsföring och försäljning. På frågan om generell tillfredsställelse med GA så finns det trots allt en relativt stor nöjdhet med Volvo LV:s arbete.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Det är nog ändå helheten. Vi har tappat på flera områden, men på frågor om helheten är återförsäljarna relativt nöjda.

Vad är du mest missnöjd med?

– Det är förstås att vi har sjunkit så pass kraftigt. Jag har inte några bra svar på varför, utan det är något vi måste analysera mer i detalj.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Supportsidan och eftermarknaden. Här måste vi arbeta nära Volvohandlarföreningen för att nå en samsyn i de frågor vi ska prioritera. Vi måste hitta en gemensam aktivitetsplan för hur vi ska förbättra oss.

Text och foto Niklas Aronsson

 

För långsamma

i starten 

Axel-von-Essen-Niklas-AronssonAxel von Essen på Volvohandlarföreningen tycker inte att Volvo LV lyckats genomföra de ändringar som krävs för ett bättre betyg på eftermarknadsområdet.

Axel von Essen upplever att åkerinäringen i dag är mer konkurrensutsatt, har mindre marginaler vid stillestånd, vilket sätter större press på handlarna som i sin tur får mindre tolerans för att generalagentens förändringar tar lång tid.

– Man har inte tid att invänta svar som dröjer, säger han.

Axel von Essen berömmer generalagentens karavansatsning, men poängterar också att den på samma gång blottar tillgången på resurser.

– En sådan satsning kräver stora resurser, vilket ger längre svarstider på eftermarknadsfrågor. Det är en svår balansgång och det är deras prioritering, men svårt att säga vad som är rätt eller fel, säger han.

Axel von Essen förstår kritiken från handlarna kring reservdelar.

– Om du inte har reservdelar att sätta i lastbilen spelar det ingen roll om du har världens bästa lastbil.

Totalt sett är han trots allt nöjd med samarbetet, även om Axel von Essen anser att det är för lång startsträcka i ett affärsklimat där tålamodet är mindre än tidigare.

– Volvo LV måste bli snabbare och mer generösa i garantifrågor – det vinner också Volvo på.