VW-handlarna nöjda
– med reservation

Det är solklart var skon har klämt mellan VW-handlarna och importören. Men i det stora hela taget lirar parterna bra tillsammans.

Ja, svenske VW-chefen Sten Forsberg är faktisk överraskad över att återförsäljarna inte dissat honom mer i årets enkät. Resultatet är minus 1,1 i index och en nedflyttning från sjunde till åttonde plats i rankningen.

Den kan till stor del hänföras till långa leveranstider och en övergång från fast till en rörlig bonusdel, knuten till kundnöjdhet och prestation.

När det gäller ÅF:s nöjdhet är den inte hög i fråga om leveransprecision – det har ju sålts mycket bilar.

– Efterfrågan har varit mycket större än tillgänglig produk-tion, säger Sverigechefen Sten Forsberg.

Och så är det den servicetekniska utbildningen som tycks halta inom hela VW-familjen.

– Från hösten måste det finnas tillräckligt kapacitet, säger Forsberg.

Han är lyhörd, det tycker återförsäljarna som ger VW toppbetyg på de frågorna.

Garantierna är ÅF också mer tillfreds över.

– Det är jag glad för, för de har varit ett rött skynke för återförsäljarna och det är skönt att ha kommit vidare.

Hela verkstadsgrenen får vitsord.

– Personalen på verkstadssidan har börjat jobba ännu mer märkesfokuserat. Det är roligt att vi får upp siffrorna där som en motvikt till nedgången för logistiken och distributionen av reservdelar, säger Forsberg.

Slutligen … det finns inga handlare som är mer nöjda med produkterna än VW-återförsäljarna, deras belåtenhet med bilarna är nära på hundraprocentig.

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Förtroendet överlag, att det finns en så stark samsyn mellan oss och ÅF om mål och utveckling. Vi har en tydlig gemensam vision om pris, lönsamhet och attraktiva produkter.

Vad är du mest missnöjd med?

– Produktionsexaktheten, ÅF markerar ju kraftigt missnöjet i enkäten och vi har full förståelse för detta. Utbildningen, reservdelsdistributionen och logistiken samt kostnadseffektiviteten på it-sidan har också brister.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi måste öka leveransprecisionen och säkerställa att ÅF får den utbildning de behöver, både på sälj- och servicesidan. Vi får fortsätta att stötta varandra för att driva affären framåt, innevarande år har ju förutsättningar att bli ett rekordår.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

God GA-relation

har satts på prov

Det har gnisslat lite i den grundtrygga relationen mellan VW:s generalagent och återförsäljarkår. Flera av problemen gäller faktiskt samtliga märken i Scania VW-familjen.

ÅFF har haft många besvärliga diskussioner med GA kring bonussystemet.

– Trots att VW säljer väldigt bra och relationen med GA är god är det aldrig roligt att riva i gamla överenskommelser, säger Pontus Lövrup.

Han och återförsäljarna är missnöjda med verktyget som mäter kundnöjdheten. Frågorna upplevs som för långa och krångliga och felformulerade för svenska konsumenter.

– På många verkstäder blir för få intervjuer utförda, urvalet blir för dåligt och det blir marginalpåverkande för återförsäljarna, enligt det nya bonussystemet. Efter långa förhandlingar gick vi med på det, men inte med glatt sinne, säger Lövrup.

Alltjämt väntar ÅF-kåren på en utveckling av reservdelsförsörjningen och en större utbildningskapacitet.

– Det är ju också kopplat till kundnöjdheten och ekonomin; ges varken tillräckligt med utbildning eller reservdelar är det inte ÅF:s fel om kunderna måste komma tillbaka. GA vill väl, men vår relation har satts på prov, säger Lövrup.