GA-ENKÄTEN 2012

Här är alla resultat!

Sjuttonde året för MRF:s GA-enkät, andra året på webben och för första gången med separata sammanfattande rapporter för varje märke under fliken ”Märkesrapporter”.

Som tidigare ser du alla frågor och alla betyg som återförsäljarna har satt på sina generalagenter under ”Enkätsvar” och kan läsa de enskilda kommentarerna under ”Intervjuer”.

Om GA-enkäten

GA-enkäten genomfördes i år för 17:onde året och är ett etablerat förbättringsverktyg som tas på stort allvar av både återförsäljare och generalagenter. Åskådningsexempel på det är den höga svarsfrekvensen, 76 procent i år. Svarsfrekvensen per märke varierar mellan 53 och 100 procent.

Undersökningen utförs av TNS Sifo bland de av MRF:s medlemsföretag som har komplett verksamhet. Fältarbetet genomfördes mellan sista veckan i mars och andra veckan i maj. Enkäten omfattar i år de 28 största generalagenterna i Sverige.

Totalt ingår 129 frågor, varav merparten i A-delen har konkreta frågeställningar inom 19 huvudområden och är index-grundande. B-delen omfattar mer generella frågor, i år utökade med tre frågeställningar om generalagenterna marginalsystem.

.