Toyotas André Schmidt

inte nöjd trots framgångarna

Andre-Smith-2014

Bra fart på marknadsandelarna och ett mycket noggrant arbete med GA-enkäten gör att Toyota nu går upp på femte plats i rankningen.

Aldrig tidigare har Toyota sålt så många bilar som under 2013. Globalt sålde koncernen nästan 10 miljoner bilar. Även i Sverige har det pekat uppåt, och 2011 års dystra marknadsandelstapp för många ÅF, har förbytts i en tvåårig uppgång. Det har bidragit till att Toyota ökar 2,3 procent på index och närmar sig pallplats. Ändå är inte vd André Schmidt sprudlande entusiastisk över utfallet.

– Vi har en bra rytm och attityd i samarbetet, och vi är tillbaka i ett bra momentum. Marknadsandelarna har förbättrats kontinuerligt två år i rad. På grund av detta hade jag hoppats att det skulle bli ännu bättre resultat i GA-enkäten.

En annan orsak till att han trodde på ännu bättre resultat, är den vikt GA lägger vid enkäten. Det är tydligt att Andre Schmidt tar den på allvar.

Toyota gör en noggrann analys fråga för fråga, och markerar frågornas status med olika färger. Röd färg indikerar att frågan ligger under genomsnittet för alla GA, och att utvecklingen är negativ. Efter analysen sätts målen.

– Det är inte bara abstrakta mål i största allmänhet, utan vi har även individuella mål och mål på avdelningsnivå. Vi jobbar med den under hela året. Vi såg till exempel att servicemarknadssidan inte var så bra, och vi skapade därför en separat struktur med eftermarknadschefer i varje region.

Ändå ligger Toyota långt ned på listan över alla märken i ett par eftermarknadsrelaterade frågor. Det handlar om synlighet på fältet. Här sjunker GA mot botten.

– Ja, det är en konsekvens av det gamla systemet. Det kommer att förbättras tror vi, och vi ska jobba för att fler ledningspersoner besöker ÅF oftare.

Toyota ökar kraftigast i frågor om reklam och billeveranser.

– Reklamdelen har att göra med att vi har en ny marknadschef, och att vi har gjort det möjligt för ÅF att planera egna aktiviteter i förhållande till de centrala kampanjerna.

André Schmidt är mycket nöjd med att det numera bara är 10 procent som överväger att ta upp fler bilmärken.

– Jag är mycket glad, säger han och ler. Det visar att vi är på rätt väg.

Det finns egentligen bara en kraftig dipp: engagemang beträffande utveckling av säljstödsystem.

– Vi har ett nytt system. Vi har haft många möten om detta och det tar tid att lära sig, och detta är ett pris för förändringen. Det kan bli bättre.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Att vi är på rätt väg. Totalresultaten blir bättre.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag är inte missnöjd egentligen. Men jag vill ha snabbare förändringar.

Vad vill du vässa?

– Jag tror att synligheten på eftermarknaden, och även ledningsgruppens synlighet, är viktiga områden.

Text: Rickard Jakbo

 

 

 

ÅFF:s och GA:s

enkätarbete

har burit frukt

Tomas-Ulander-0245Slitet med GA-enkäten har gett utdelning. En jämn uppgång på en lång rad av frågor bekräftar bilden av ett systematiskt arbete med frågorna och betygen, anser Toyota ÅFF:s vd, Tomas Ulander

Föreningen har påverkat GA till att jobba fokuserat med enkäten.

– Ja, vi har pushat på. Att det har gett resultat kan man se av att det är ett jämnt uppsving med en förbättringstrend över nästan hela linjen, konstaterar Tomas Ulander nöjt.

När det gäller det tydliga reklamuppsvinget kopplar han delvis ihop detta med ny personal på marknads- och kommunikationssidan, och en högre aktivitetsnivå.

Det är inte säkert att den kraftigt ökande uppskattningen kring billeveranserna håller i sig.

– Om någon ställt frågan nu skulle nog värderingen av leveranstiderna bli en annan, och det beror på den goda försäljningen som varit under 2014. Det tar längre tid att få vissa modeller.

Samarbetet med GA står inför utmaningar och betydande förändringar. Det gäller bland annat ett nytt interiörprogram.

– Jag tycker att man kan förbättra förankringsarbetet kring kostsamma förändringar. Stora projekt måste förankras tidigare och med större omsorg och transparens.