Toyota redesignar imagen

– det märks på betygen!

schmidtDet är snudd på att man vill beklaga Toyota i år som får högre betyg på nästan alla områden men som ända stampar på samma index och får kliva ner ett steg på rankningslistan. Märkena framför dem har helt enkelt förbättrat sig ännu mer.

Toyotahandlarna är onekligen nöjdare. Med mycket. Med GA:s företagsledning, organisation och support, med försäljningsansträngningarna, förståelsen för begagnat och standardkraven bland annat. De nya avtalen är klara och många ÅF verkar tycka att de är okej.

Det som gläder nye vd:n André Schmidt mest är nog ändå att lyhördheten, relationen och kommunikationen upplevs bättre.

– Vi jobbar verkligen också på relationen, inte bara på nya produkter. Vi försöker få till stånd en öppnare dialog och det märks ju att det börjar bli en attitydförändring, säger han och berättar om en genomförd, två dagar lång workshop för alla medarbetare i syfte att bland annat förbättra servicen och dialogen med handlarna.

– Det skapar tillfredsställelse i organisationen att jobba med sådana frågor, säger André Schmidt.

Han nämner att det finns en treårsstrategi med planerade aktiviteter.

– Vi har beträtt en period av ”redesign” av imagen i en nära dialog med mycket dynamik. Och vi ska vara mer ute och se hur handlarna har det. Är de framgångsrika är vi det också.

Finansbolaget får också högre betyg.

– Vi har börjat integrera handlarna mer i finansprodukten och kör en trepartdialog nu, säger Schmidt.

Handlarna är likaledes nöjdare med regleringen av garantianspråk.

– Det har vi prioriterat med målsättningen att förbättra snabbt.

Och nog är återförsäljarnas munnar glada över bilarna också.

– Vi har ju fått åtta nya modeller av Toyota och Lexus, många hybrider, framför allt TAV4L och Auris, och även lätta last. Och vi har infört marknadsstrategin ”Bättre bilägande” där också servicesidan ingår.

GA för Toyota har en stark reservdelsorganisation. Men det är tydligen sämre på tillbehörssidan som backar i årets enkät.

– Vi har satt in en ny person där och försöker få våra huvudmän att leverera mer, säger André Schmidt.

Lite överraskad blir han över att betyget på hemsidan har dykt.

– Vi kanske inte har utvecklat den i den utsträckning som behövts, slutar han.

Placeringen i år? Nummer tio.

 

Vad är du mest nöjd med av årets resultat?

– Jag är mycket nöjd över allt, speciellt att frågorna om relationer och kommunikation har förbättrats. En bra återkoppling som visar att vi är på rätt väg. Men vi är inte färdiga, vi har en mycket medveten intention att komma närmare ÅF och ser att den ger resultat.

 

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag ser att vi behöver göra mer med tillbehörssidan, inte minst med marknadsföringen. Och jobba långsiktigt med servicemarknadssidan. Hemsidan också.

 

Vad hoppas du ska vässas till nästa år?

– Servicemarknadssidan ska stärkas. Vi har ett bra modellprogram och ska jobba hårdare med lanseringsaktiviteter och lönsamhetsfrågor. Och genom ännu tydligare kommunikation ska den positiva optimistiska trenden drivas vidare. Vi vill inte bara relatera till nya produkter utan också implementera en känsla av stabilitet hos ÅF.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

”Vi ska klättra till

tredje plats – minst”

Tomas-Ulander

ÅFF:s vd Tomas Ulander tycker att de uppåtgående betygen för Toyota i år rimmar väl med den verklighet som handlarna upplever, bland annat inom marknadsföring och nya produkter.   

Tomas Ulander skriver under på att det blåser positiva vindar och tror att de kommer att fortsätta.

– Det känns att det finns en vilja att genomföra förbättringar, säger han.

Han nämner framsteg på produktsidan som gett ny framtidstro och en positivare inställning.

– Inom servicemarknadssidan pågår ett förändringsarbete. De lägre betygen där kan nog delvis förklaras med organisatoriska förändringar som inte gett full utväxling, men bland annat kommer det att anställas separata regionchefer så det finns förutsättningar för förbättringar där också.

– Det finns fortfarande saker att jobba med, till exempel garantihanteringen och marknadsföring av servicemarknadssidan.

Men Toyota rycker fram och till det vill Tomas Ulander gärna se en bidragande orsak i att märkesföreningen satt GA-enkäten mer i fokus.

– Vi gick igenom fjolårets resultat tillsammans med GA i höstas, redovisade vår syn och lade förslag på förbättringar. Förhoppningsvis gav det genomslag.

– Vi har också föreslagit ett mål om var vi ska ligga på rankningskalan, plats tre, och fått visst gehör för den ansatsen. Vi tycker att Toyota är ett märke som förtjänar det med tanke på den kvalitet och proffsighet som genomsyrar märket. Vi känner att GA tar enkäten på allvar och har en seriös ambition att förbättra sig, säger Tomas Ulander.

Proffsigt av märkesföreningen att nyttja GA-enkäten som ett effektivt förbättringsverktyg skulle det kunna tilläggas – men så var ju Tomas Ulander också enkätgeneral i flera år under sin tid som bilhandelsansvarig på MRF.