Enkla paket bakom
fortsatt Suzuki-uppgång

Förra årets index-raket fortsätter uppåt på de flesta områden. Enkelheten är en del av framgången för Suzuki, enligt vd Mattias Larsson.

Tydligast märks medvinden för Suzuki när det gäller andelen återförsäljare som känner en stark support från generalagenten. Här ökar man från 50 procent till drygt 70 procent. Men för företaget är frågan om hur bra de lyckas med att sträva efter enkelhet minst lika viktig. Där är också ökningen stark – till en plats bland topp fem.

– Det här är riktigt kul, säger Nimags vd Mattias Larsson och ler. Vi har ett motto: ”keep it Suzuki simple”, vilket inte bara är en slogan. Vi frågar oss hela tiden hur vi gör saker så enkla som möjligt.

Förbättringarna på området relation och kommunikation kan också förklaras med enkelheten, menar Larsson. Ett litet bilmärke som Suzuki tjänar på att inte vara för krångligt i sin relation till återförsäljarna och slutkunderna. Sedan starten på samarbetet 2008 har 30 nya återförsäljare knutits upp.

– Vi har en öppen stil, är lätta att nå och träffar ÅF en gång i kvartalet. Vi bjuder in till diskussion och har lite brainstorming. Om något upplevs som krångligt uppmanar vi alla att ringa oss.

Men enkelheten är också Mattias Larssons förklaring till Suzukis låga betyg på bonusar och belöningssystem. Suzuki föredrar att arbeta med ”rätt pris direkt” för en välutrustad bil, som han uttrycker det.

Bortsett från tillfälliga kampanjer erbjuds i princip bara två paket, Comfort och Exclusive.

– Tack vare säljhjälpmedel och enkelheten i modellprogrammet ska även den som bara jobbar helg kunna sälja bilarna.

Men när det gäller support till verkstäderna ligger Suzuki genomgående något under medel.

– Vi är inte i framkant där, men det har vi jobbat hårt med den sista tiden.

Även reservdelarna har varit problematiska. Här ligger Nimag bland de fem sämsta i flera frågor.

– Vi har gjort ett antal prisjusteringar under våren och fortsätter med det. Dessutom så lyckades vi inte öronmärka produkter inför ett antal återkallningskampanjer, vilket gjorde att reservdelarna tillfälligt tog slut. Men det har vi styrt upp.

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att trenden fortsätter från förra året, och att vi stärker oss ännu mer i vår relation med återförsäljarna. Att vårt motto om enkelhet går fram. Men även att vi får positiva siffror på reklamsatsningarna.

Vad är du mest missnöjd med?

– Självklart är det inte så roligt med reservdelsfrågorna, men det är löst.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi tänker fortsätta jobba enligt vår plan som täcker många områden.

 

Text Rickard Jakbo Foto Fredrik Stehn

”Enkelheten
går hem”

Återförsäljarföreningen är mycket positiv till samarbetet med Suzuki-agenten.

Den långsiktiga satsningen på Sverige uppskattas av de flesta, enligt ÅFF Suzuki.

– Man fokuserar inte i första hand på lönsamheten för stunden utan den långsiktiga strategin, säger ordföranden Göran Norrmén.

Han anser att de flesta bitar är på plats efter att Nimag tog över 2008. Enkelheten, som är generalagentens mantra, är något han skriver under på.

– Vi lyssnar och de lyssnar och vi upplever en framtid med tillförsikt.  Att nå all time high med över 4 400 bilar nästa år borde vara möjligt.

En gren där Suzuki inte utmärker sig i årets enkät är bonus och belöningar. Så vad tycker medlemmarna egentligen om upplägget med få tillval och enkla baspaket?

– Alla vill ju ha bättre marginaler. Men jag tror inte missnöjet är så stort. Bolaget tar till exempel den största kostnaden när kampanjer körs.