Missnöje i Skodaledet
sänker GA sex placeringar

I sin inställning till generalagenten lät sig inte återförsäljarna bevekas av att Skoda utsågs till Sveriges hetaste tjänstebil i våras. Det ska till mer än försäljningsframgångar för att skapa trygghet i umgänget med importören.

Skoda rasar i årets GA-enkät. Med 6,0 i index.

I leveransprecision har Skoda jumboplatsen. Det går inte att bortförklara.

– Leveranserna är fortfarande ett stort problem. Det tas på stort allvar i Tjeckien men hittills har man inte fått ordning på systemen. Kapaciteten kommer att öka framöver och det blir tydligt en av mina viktigaste uppgifter att se till att Sverige får en högre prioritering i produktionen. Enkäten blir ett bra underlag i påtryckningarna, säger Evalena Falck.

Som ny Sverigechef har hon hunnit besöka mer än sextio återförsäljare under våren och fått nyttiga åsikter och idéer om hur Skodaaffären kan utvecklas. Säljutbildningen har haft kapacitetsproblem och det har gett klara utslag i betygssättningen. Alla diskussioner om garantiersättningarna också. Tillbehörssidan lämnar mycket att önska, här finns förbättringspotential och möjlighet till ökande marginaler kvar när Skoda kommer med modeller för nya målgrupper. Trots att GA satsat på tillgängligheten och datasystemen sjunker betygen där också.

Återförsäljarna känner inte så stor tillit för närvarande på servicesidan. En förklaring är att det under en period inte funnits någon eftermarknadschef.

Det är lite uppåt på lönsamhetsutvecklingen, men inte så mycket som Falck tycker att det borde ha varit i relation till att både volym och modellmix har utvecklats positivt.

– Enkätens bild av att återförsäljarna skulle vara så missnöjda stämmer inte med den jag har fått från mina resor och det är framför allt frågan om kapacitet som driver det negativa utfallet, säger Falck.

Hon kan glädja sig åt att reklampoängen är höga, ”Alla borde köra Skoda”, var en lyckad kampanj. Och det finns en grundtro; trots alla sänkta betyg kommer Skodas GA paradoxalt nog på en femte plats i ”stark support”. Det tyder på en avvaktan inför vad som komma skall.

– Resultatet från enkäten är hur som helst en viktig utgångspunkt att jobba ifrån, säger Evalena Falck. Hon har viljan.

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att det finns en grund- och framtidstro. Och att ÅF ser bilaffären som lönsam, förhoppningsvis ett utslag av en marknadsstrategi som vi lade grunden till förra året. Sedan är det positivt och utmanande att få förbättringsområdena inringade.

Vad är du mest missnöjd med?

– Det är tråkigt att ÅF upplever sig så begränsade av kapacitetsproblemen, men framför allt oacceptabelt att det påverkar kundnöjdheten kraftigt. Och det är bekymmersamt med en så tydlig tillbakagång på servicesidan.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Ett, tillgängligheten. Två, tillbehörs- och reservdelssidan; där har vi en koncis plan. Tre, garantiadministrationen som vi måste få ordning på. Fyra, utbildningen. Fem, systembiten.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn m fl

 

Osäkerhet om

Skodas framtida vägval

ÅFF:s vd förvånas en smula över den kraftiga tillbakagången för Skoda. Raset hänförs till osäkerhet inför morgondagen.

GA-enkäten sammanföll i tid med ett ÅF-besök i Prag där det presenterades hur bilhallarna ska se ut i framtiden.

– En ny komplexitet och rätt stora krav på investeringar signaleras. Det kan skapa en osäkerhet om vart Skoda är på väg, samtidigt som det har varit ledningsskifte på två tunga chefsposter, säger SVÅ:s vd Pontus Lövrup.

Han nämner också att Skoda inte har mjukat upp och Sverigeanpassat garanti-hanteringen som de andra märkena i familjen.

– En dialog pågår nu, men den hade inte startat när GA-enkäten besvarades, säger Lövrup.

Historiskt tycker han att det alltid har varit enkelt att jobba med Skoda, men att märket också kan lida av lite lillebrorkomplex i sin familj,

– Är det kapacitetsbrist på till exempel utbildningssidan, kan det spekuleras i att de största märkena prioriteras. Tveklöst har Skoda ibland fått jobba med knappa resurser på vissa områden.

Nu återstår att se vilka effekter Skodas utveckling får för återförsäljarledet.