Förtroendet

för Skoda ökar

Skoda studsar upp från 17:onde till 10:onde med en indexförbättring på åtta procent. Generellt är handlarna mycket nöjdare. Ingen tvekan om att förtroendet börjar återtas.

Ingen försämring, bara förbättringar, men det finns förstås områden där återförsäljarnas missnöje kvarstår, som garantierna, speciellt ersättningsnivåerna. Lönsamheten lämnar fortfarande en hel del att önska, även om marginalsystemet anses ha blivit bättre, och något inom finansbolaget skaver som bland alla VW-märken.

– Vi har stort fokus på förbättringar inom garantiområdet, inget revolutionerande i år men väl ett steg i taget, säger Sverigechefen Anders Bergman.

– En del av sammansättningarna i marginalsystemet har vi ändrat och under våren höjt den möjliga marginalen.

Det är roligare att se till alla pluspoäng som ÅF ger sin GA i år; marknadsstödet till bilförsäljningen till exempel (även om marknadsföringsbetygen generellt är lägst i VW-familjen). På reservdelssidan är belåtenheten också betydligt större, i synnerhet när det gäller tillgängligheten som är strålande bra jämfört med andra märken. Servicemarknadssidan tycks ha varit synligare och även tillbehörssidan går kraftigt upp.

– Vi har tillsammans med ÅF utvecklat ett nytt visuellt manér och ett nytt koncept för femtio-femtio-annonsering för att förbättra möjligheterna att synas lokalt. På reservdelssidan har vi jobbat ihärdigt mot fabriken, vi har en bra organisation och har lagt oss rätt prismässigt, säger Bergman.

– Vårt servicemarknadsteam med Tommy Olofsson och Jeanette Ejelöf har också varit extremt aktiva på fältet. De har också paketerat och förhandlat fram smarta tillbehörspaket som ska vara enkla att sälja och attraktiva att köpa.

Mer har korrigerats men mest påfallande är nog bättre relationer och ett ökat förtroende för affärsledarskapsförmågan. Anders Bergman skriver under på att parterna kommunicerar och lyssnar på varandra bättre.

Han är svår att mjölka på konkreta åtgärder, pratar gärna i termer som strategier, paketeringar och fokusområden, och att mycket är konfidentiellt och inte tål att lyftas fram i offentlighetens ljus. Inte desto mindre tycks hans strategier hittills ha fungerat rätt framgångsrikt.

”Stabiliseringsåret” i hans egen femårsplan är passerat.

– I år kan jag ta större ansvar för resultatet i GA-enkäten. Vi har krokat arm med både ÅF och fabriken. Vår upplevelse är att samsynen kring planerna, uppföljningarna och framtiden har stärkts.

– Målsättningen är att öka marknadsandelarna till fem procent i år. Och på sikt, återförsäljarnas lönsamhet till två procent på sista raden.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Att förståelsen och samarbetet har byggts upp. Det är grunden för framtiden; vi måste vara duktiga tillsammans.

Vad är du mest missnöjd med?

– Inte missnöjd, men jag hade önskat att implementeringen skulle gå fortare. Som försvar, vi är en liten organisation.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Många saker ska förbättras och underlättas för handlarna i förädlingen av win-win-tänket. Vårt kundbemötandeprogram ”human touch” utvecklas och i år bockar vi av punkter i lönsamhetsstrategin, det nya konceptet och lanseringen av viktiga produkter.

– Och vi måste titta på vad som kan förbättras inom finansbolaget.

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

 

Lövrup

är hoppfull

Vägen till en lönsam Skoda-affär är banad, enligt SVÅ:s Pontus Lövrup.

Visst pekar enkätresultatet på att lönsamheten fortfarande är ett sorgebarn.

– Men samtidigt som GA-enkäten låg ute kom vi överens om det nya marginalsystemet. Förhandlingarna har varit tuffa och vi är inte riktigt klara men vi verkar ha hittat en väg. Jag tror att betygen för bonussystemet kommer att bli ännu bättre nästa år, säger Lövrup.

– Det finns en avvaktande framtidstro och med den, ökad tillit till generalagentens affärsledarskapsförmåga.

Upp till bevis, sa Lövrup i fjol. Han tycker att GA har gjort det.

– De har bevisat allt fler saker, byggsten för byggsten och går från klarhet till klarhet med bra förbättringar, säger han i år.

Pontus Lövrup avser dels nya modeller och en ny modellmix. Men framför allt lönsamheten som försiktigt har börjat förbättras.

– Dessutom är marknadsföringen bra, GA är duktig på varumärkesprofilering och Anders Bergman är en envis chef.

Som alla andra VW-märken får Skoda låga finansbetyg, Skodas långt under snittet.

– Skodas finansiering är verkligen inte konkurrenskraftig, understryker Lövrup.

I likhet med syskonmärkena är betygen relativt låga också för garantihanteringen och servicemarknaden, men märkesföreningen är hoppfull även där.

– Fortsätter utvecklingen så här känns det som om Skoda kan nå samma nivåer som VW inom överskådlig framtid. Jag är säker på att enkätresultatet redan om ett halvår kommer att bli ännu bättre, slutar Pontus Lövrup.