Skodahandlarna ropar

efter anständig lönsamhet

Anders_Bergman,-Skoda-S-6Lönsamheten är den skriande punkten i Skodas tillbakagång med minus 5,6 procent i index. Det märktes med all önskvärd tydlighet också i fjolårsbetygen. Inte mycket verkar ha hänt.

Skoda har jumboplatsen på tre viktiga frågor som alla hänger ihop med avkastningen – avtalen för bilförsäljningen, bonussystemet och GA:s lyhördhet för ÅF:s lönsamhet.

I fjol lovade dåvarande Sverigechef att försöka förbättra marginalsystemet. Nye chefen Anders Bergman, den tredje på tre år, säger att han tagit vid påbörjade förändringar.

– Vi har lagt upp en femårsplan som knappt hunnit beträdas än, men vi är eniga med Skodarådet på alla punkter. Många små detaljer ska medverka, det är inget som görs i en handvändning.

Hur det ska gå till är inget som går att locka ur Anders Bergman, inte mer än att det handlar om fyra fokusområden där lönsamheten är ett och att förbättringar redan har gjorts i fråga om bonus- och belöningssystemet.

Miissnöjesbetygen besvarar nye Sverigechefen ofta med att de är ”fokusområden”, ett ofta nyttjat schablonuttryck i huset i Södertälje. Om exempelvis garantihanteringen, som också har fått kraftigt sänkta betyg säger han:

– Ingen skillnad mot tidigare, vi jobbar kontinuerligt med förändringsarbete. De svar jag ger för övrigt är korrekta med anledning av den plan som är påbörjad för våra kommande fem år.

Men han medger att det är svårt så fort det kommer till system.

– Det finns väldigt fastslagna riktlinjer. Och jag kan förstå att återförsäljarna har irriterats över de systemfel som varit.

Många andra av de sänkta betygen, bland annat på säljutbildningen, vill Anders Bergman inte alls förstå.

– Det vore fel att säga att jag förstår eller föra något fördjupat resonemang när inga förändringar är gjorda och betygen inte alls stämmer överens med diskussionerna i Skodarådet. Vi har ett otroligt gott samarbete.

Ja, samarbetet med märkesföreningen får en ordentlig betygsskjuts uppåt. Tillfredsställelsen över reservdelsavdelningen har ökat på flera områden, liksom leveransprecisionen och bilar till premiärer. Handlarna är hyggligt nöjda med marknadsföringsinsatserna också.

– Uppenbart att våra satsningar på Octavia och Rapidlanseringarna har uppskattats, säger Anders Bergman.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

Att återförsäljarna plussar en del marknadsförings- och reservdelsfrågor.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag fokuserar bara framåt från en brytpunkt med högt ställda förväntningar.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Det får visa sig då. Vi har redan satt en handlingsplan i verket som vi följer. Vi jobbar mot två procent i vinstmarginal. Så kan jag tala om att det kommer en ny vd-träff för nästkommande år nu i september. Och att vi kommer att sponsra Vätternrundan.

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

 

Upp till bevis!

Pontus-Lovrup-2014-0289Ur ÅFF-horisont står Skoda inför ett vägskäl. Förutsättningarna för en positiv utveckling känns bra, otvetydigt klart måste marginalerna bli bättre.

Det har varit tuffa förhandlingar på senare år mellan märkesföreningen och Skodas GA. Lönsamhetsfrågorna är fortfarande skriande.

– Villkoren försämras med högre kostnader för det nya omfattande märkeskonceptet och måste kompenseras genom högre intjäning. Många återförsäljare känner oro för överlevnaden och det är hela tiden risk för att grundmarginalerna prutas bort. Våra medlemmar, som säljare av små bilar är ju ofta flermärkeshandlare som verkligen har jämförelsematerial.

Det är framför allt i lönsamheten som Skodas problem sitter, enligt Pontus Lövrup. Plus de generella VW group-problemen förstås.

Men det senaste ledningsskiftet känner sig märkesföreningen trygg med.

– Det har varit en ganska rivig period, men vi har krokat arm med den nya ledningen och det känns som vi tillsammans kan göra det bästa av situationen.

– Vi står inför en nydaning av märket och vet vilka nya krav som gäller i fall man vill fortsätta. Det vill till att affärsvillkoren blir rimliga, annars blir det svårt att investera. Detta och kommande år blir det upp till bevis för GA att visa att det går att få lönsamhet!