Scania plockar viktiga poäng

För Scanias del ger enkäten en bra känsla. Indexet har gått upp på alla viktiga frågor enligt GA och vd John Winell konstaterar att det ser bra ut, trots en total indexnedgång med 0,9 procent och två steg ner i rankningen till 22:a plats.

Det räcker med att komma till allra första frågan om lyhördheten för produktkvalitet för att vi får stanna bildspelet. +0,8 viktiga procent. Det här är en fråga som även ÅFF kommenterar positivt.

– Vi har haft ett väldigt bra år och säljer många lastbilar och det hänger ihop med att vi varit konsekventa. Vi jobbar mer proaktivt med ÅF. Vi är där innan det görs stora affärer, stöttar och hjälper.

Förra året var Winell mest missnöjd över ÅF:s synpunkter på långsiktighet och lönsamhet. Det är två viktiga frågor som i år fått bättre betyg. Bra har det också gått med synlighet och snabba svar. Mycket av det betyget tackar Scania sina regionchefer för.

Winell betonar att Scania-ÅF är pragmatiska – att de inte betygsätter förrän de sett förändring. Det räcker inte med att berätta vilken plan GA har. Det har kanske dragit ner betygen något i år. Ett exempel är utbildningen, där Scania fick sämre betyg förra året och där ÅF nu blivit mer positiva. På det området har inte förändringar gjorts, men det är nu som ÅF upplever förändringar, så nu kommer betyget.

Tillgången på bilar är en fråga där Scania emellertid kommer högt och där GA jobbat med precision – att leverera i tid. När det gäller marknadsföringen, speciellt den lokala, är ÅF inte lika nöjda, något som GA-ledningen har svårt att förstå.

När det gäller garantiadministration tycker Winell att de skulle hamnat högre upp, men å andra sidan har Scania relativt få garantiärenden. Data- och it-frågor får också sämre betyg.

– Varje gång vi inför nya system blir det väldigt jobbigt, men vi måste vara tydliga och kommunicera. Det här är en fråga som vi kommer ha svårt med under lång tid. Tyvärr hoppas jag inte på någon förbättring i det här till nästa år.

 

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Jag är nöjd med att det syns att vi varit mer närvarande och stöttande för våra ÅF. Det är det viktigaste. Jag är också stolt över att de tycker lyhördheten beträffande produktkvaliteten ökat, vilket är ett resultat av att vår produktkvalitet just nu är väldigt bra och att vårt sortiment av Euro6-motorer anpassade för alla alternativa bränslen är störst i klassen. Det visar att vår strategi och långsiktighet och samarbetet med ÅFF lett till en ökad förståelse. Vi gör det här gemensamt och det tycker jag är jättebra.

Vad är du minst nöjd med?

– Ibland tar det lång tid innan vi ser resultat på vissa områden. Servicemarknaden exempelvis, här har vi en ÅF-kår som gillar vad vi säger men ger betyg efter vad vi gör och då tar det tid. Men det är också roligt att jobba med en krävande ÅF-kår som inte låter sig duperas av ord.

Vad ska du vässa till nästa år?

– Vi ska fortsätta precis på den inslagna linjen, vara proaktiva, ge support till våra ÅF, bygga långsiktigt förtroende, tillit och respekt för varandra.

Text Maria Eriksson / Foto Mats T Karlsson

Fotnot. John Winell meddelade i början av sommaren att han slutar som vd för Scania-Bilar Sverige den 1 juli och lämnar över till Robert Sobocki, med lång erfarenhet från Scania, närmast som  ”senior vice president” för Scania Engines.

 

Kreativt samarbete

Staffan Boman på Scanias märkesförening är nöjd med att de kyliga förhandlingarna med protektionistiska positioner som fanns för några år sedan bytts mot ett kreativt, kul och positivt samarbete.

– Jag är gruvligt besviken på det totala indexet. Jag känner inte igen mig. Men när man borrar ner sig i statistiken ser det betydligt trevligare ut. Att det går så bra för Scania beror på att vi jobbar tillsammans och drar åt samma håll. Det ger resultat. Resultatet på marknaden korresponderar helt klart med registreringsstatistiken!

Även Staffan Boman väljer att inte stirra sig blind på den sammanlagda indexförsämringen, utan tittar i stället på enskilda punkter där de tillsammans lagt kraft och arbete.

– Bilförsäljningen och närvaron på marknaden är oerhört positiv. Jag trodde det skulle ge utslag redan i fjol, men organisationen var säkert för ny. Det slår igenom först nu.

Angående lyhördheten på produktkvaliteten betonar Staffan Boman att även om produktkvaliteten haft svackor så är den generellt bra och att höjningen är förknippad med lyhördhet, samarbete och dialog. Så bra att han utan omsvep delar ut ett extra utnämnande!

– Jag vill utse försäljningsavdelningen på Scania till vår interna rookie! De är oerhört kompetenta och vi har ett kreativt samarbete!