Scania klättrar sakta

uppåt i rankningslistan

winellDet pekar uppåt för Scania igen. Blygsamt ska sägas. Fortfarande är betygen under medel. Scaniahandlarna är avvaktande. Nöjer sig med att höja betygen, bara ett litet snäpp.

Vd:n John Winell hade nog hoppats att en vändning skulle gå snabbare. Han vill inte förstå att återförsäljarna ger sin GA lägst betyg av alla när det gäller försäljningsstöd på de lokala planen.

– Jag får känslan av att några har misstolkat frågan, är hans spontana kommentar.

På flera av frågorna har han svårt att förstå fortsatt låga betyg.

– Vi har ju inga lågprisprodukter utan är stolta över vårt varumärke och den höga kvaliteten, säger Winell.

Han medger att serviceutbildningen har varit en flaskhals beroende på generationsväxling och nya utbildningar, ”egentligen en fabriksfråga”, och att det har varit lite svajigt på servicemarknadssidan med dyra åtaganden.

Varför missnöjet med kostnaden för den servicetekniska litteraturen har ökat kraftigt lämnas obesvarad. Ogillandet av kundnöjdhetsmätningarna förklaras med att den årliga ”Barometern” kan var lite svår och trubbig.

– Det ska vi titta på.

Men trots allt, många betyg går upp, på tillbehörs- och lagersidan bland annat, på reservdelsfrågorna också.

– Vi har ansträngt oss för att täcka upp mer av kundernas behov av tillbehör och förbättrat returförfarandet genom lageroptimeringsprojektet ”Sula”.

Att vinna tillbaka förtroende tar tid och John Winell vidhåller att strategin är långsiktig.

– Organisationsförändringarna på säljsidan med utökad regional support, från en till tre personer, får sätta sig. Vi inser att det inte är någon quick fix.

– Och vi tycker verkligen att det är viktigt med en bra dialog med handlarna. Det har vi redan i dag med märkesföreningen, öppet och konstruktivt.

Sedan får det utvisa sig om kulturen och ”Det stora Scaniahjärtat” fortfarande lever, hur det kommer sig att det har getts så lågt betyg på ”produktkvalitetens konkurrenskraft” och att så många kan tänka sig att ta upp nya märken …

 

Vad är du mest nöjd med av årets resultat?

– Att dialogen är bättre, det känner vi, och att en hel del som gjorts på servicemarknadssidan som har gett respons.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi inte kommit längre i kommunikationen med våra återförsäljare, samtidigt har jag respekt för att det tar sin tid.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Vi ska arbeta ännu närmare marknaden och bli ännu synligare på fältet. Vi ska vara närmare ÅF och ÅF närmare kunderna. Vi ska visa i handling att vi är lyhörda. Och vi är övertygade om att en rätt hanterad servicemarknad ger lönsamhet.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Mats T Karlsson

 

”Dialogen är

mycket bättre”

BomanRedan i fjol kunde märkesföreningen skönja en optimism. Den har växt sig starkare i år. En gynnsammare väg är beträdd.

Sektorchef Staffan Boman på SVÅ tycker att resultatet i årets GA-enkät känns signifikativt med klimatet ute bland handlarna.

– Ledningsbytet på Scania Sverige har tagits emot bra. Det ger utslag och det är definitivt mer positivt. Jag räknar med ytterligare förbättringar nästa år, säger han.

Att märket fortfarande bara ligger på 21:a plats i rakningen kommenterar han:

– Alla resultat av förbättringsåtgärder hade nog inte hunnit synas när enkäten gjordes. Under försommaren kom information om en ny organisation som har varit efterlängtad. Där tydliggörs rollerna om vem som ska göra vad. Och säljsidan förstärks personellt från en till tre personer. Får GA bara tag på rätt folk ska vi vara på rätt väg där och se en positiv utveckling.

Staffan Boman är också nöjd med ansträngningarna att få sunda reservdelslager, bättre returregler och lagerlogistik över huvud taget.

Sedan är fortfarande svarstiderna på it-sidan, framför allt i programmen som är kopplade till försäljningen, långa. Varför kostnaderna för utbildningen fått lägre betyg kan han inte förklara.

– Det kan helt enkelt vara så att det har blivit dyrare för att det har varit mycket utbildning, men den har varit efterfrågad.

Problem kvarstår.

– Men vi har fått en mycket bättre dialog kring dem, slutar Staffan Boman.