Små förbättringar till trots

är Scania kvar i bottenligan

Scaniaåtersäljarna fortsätter att ge sin GA låga betyg. Nye vd:n John Winell, som tillträdde precis vid enkätens deadline, har en utmaning i att vända missnöjet.

Relationsproblemen mellan GA och ÅF under senare år har varit uppenbara. Fortfarande får distributören lägsta betyg på frågor som bland andra affärsledarskapsförmåga, synlighet på fältet, lokal marknadssupport, försäljningskontakt och inte minst relationsskapande åtgärder och kommunikation.

Det finns missnöje med garantipolicyn och utbildningssidan. Lyhördhetsbetygen är låga, supporten tycks upplevas som omåttligt svag.

– Många betyg verkar spegla en bristande kommunikation. Kanske har vi knackig marknadskunskap, kanske har vi inte kunnat förklara prissituationen tillräckligt tydligt, kanske har vi dåligt självförtroende, säger John Winell fundersamt.

Han har mycket att ta tag i för att få nöjdare återförsäljare.

En del av missnöjet tycker han är begripligt. Som jumboplatsen i fråga om ”Hantering av produktproblem på eftermarknaden”.

– Det är ett bekymmer att produkterna blir mer och mer komplexa. Det uppstår faktiskt problem som är olösliga och det går ju inte att ge lastbilskunder ersättningsbilar.

ÅF-missnöjet med marknadsföring och annonsering kan han också förstå, ”man betalar inte dyra annonser för 10 000 potentiella kunder, det är business mot business, bättre satsa på event”. Och kundnöjdhetsmätningar en gång per år räcker inte.

Men det finns också bottenbetyg som framstår som mysterium för Winell. Hemsidan tycker han är bra. Och att den tekniska kompetensen och kvaliteten på produkterna betygssätts lågt har han ingen förståelse för.

– Vi är ju inga nybörjare precis och jag tror inte att vi skulle ha haft 42 procents marknadsandel om vi inte hade bra produkter, säger han och tolkar många svar som ett generellt misstroendevotum.

Men, det är en blygsam indexökning av betygen i år. GA:n tycks bäst av alla att hålla leveranstider och det är betydligt större nöjdhet med reservdelssidan.

– Den ska vara bra. Vi säljer ju en rationell produkt som folk ska leva av och då måste vi kunna leverera reservdelar. Bilarna får inte stå stilla för länge, kommenterar Winell

Samarbetet med märkesföreningen upplevs också betydligt bättre.

– Det är ett öppet lösningsfokuserat engagemang från deras sida, säger Winell.

Trots att förre vd:n Kaj Färm i fjol signalerade tuffare krav i avtalen tycks Scaniahandlarna inte särskilt missnöjda med vare sig avtalen eller investeringskraven. Och de är mycket nöjda med bilarna.

Återstår att se om nye vd:n kan höja förtroendekapitalet till nästa år.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Det är skojigt att se att åtminstone reservdelsverksamheten tycks ha fungerat, bättre än det övriga.

Vad är du mest missnöjd med?

– Otillfredsställelsen med lönsamheten i garantiärenden känns inte riktigt relevant med våra mätningar.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vår organisation ska komma närmare återförsäljarna. Kommunikationen och garantipolicyn är tydligen två viktiga saker att arbeta med. Jag har stor respekt för den grund som är byggd, utifrån den tittar jag framåt.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Mats T Karlsson

 

”Bra med en vd som

tar till sig resultatet”

 

 

 

 

 

 

 

 

I fjol uttalade Staffan Boman oro och önskade en självständigare GA. Han är hoppfull nu.

Inte minst är Staffan Boman nöjd med att nye vd:n tar till sig resultatet i GA-enkäten.

– Att han sedan inte känner igen sig i vissa resultat är kanske förståeligt; det finns ju alltid två horisonter på olika frågor, säger han och hänför mycket av det dåliga resultatet i år och tidigare med kommunikationsproblem mellan GA och ÅF.

– Redan nu har John Winell tagit initiativ som gör att återförsäljare på många håll upplever situationen som bättre. Men det har naturligtvis inte slagit igenom i den här mätningen.

Scanias talesman i märkesföreningen tycker att det är mycket glädjande att återförsäljarna har ett grundförtroende både för produkten och leveranssäkerheten på bilar och reservdelar.

– Det känns också väldigt skönt att de nya kontrakten, och investeringskraven som är kopplade till dem, har tagits väl emot av handlarna. Från återförsäljarföreningen har målet varit att bara acceptera krav som tillför mervärde för kunden. Och det verkar i stort ha fungerat.