Saab klättrar i kristider

Trots en turbulent tid på alla sätt kliver Saab framåt i enkäten och ökar sitt index med hela 5,6 enheter till 110,9, vilket ger en topp-tio-placering.

Verkligen superkul att höra, säger Magnus Hansson som varit vd på Saab Sverige sedan juni 2010.

Med totalt tolv år i GM och på Saab är han väl bevandrad i både gamla GM-lösningar och nya Saab-alternativ. Tveklöst tycker återförsäljarna att Magnus och hans medarbetare är på rätt väg. Betyget är upp ett par snäpp på i stort sett varje område. Det gäller inte minst frågor som rör fältpersonalens insatser. Här har Magnus och ledningen arbetat för att ge större mandat i beslutsfattandet åt fältpersonalen.

– Jag vill att de ska kunna hitta lösningar på problemen direkt på plats, inom vissa ramar, säger han.

På garanti- och utbildningsområdet är betygen överlag goda, liksom betygen för GA:s företagsledning. Ett av få områden där GA får kritik rör datasystemen.

– Jag delar den kritiken och jag är personligen inte heller nöjd med dem. Vi måste bland annat få upp användarvänligheten.

En hel del kraft har lagts på att ta sig ur GM:s datasystem och lära sig hantera det system Saab hade innan GM-tiden, och som nu är uppdaterat och modifierat.

Ett annat område där det finns en del att göra är finansområdet, där finansbolaget får tummen ner av ÅF.

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Jag tycker handlarna ger oss tummen upp för många av de åtgärder vi har vidtagit, som att decentralisera och inte ducka för att ta strid med det globala huvudkontoret.

Vad är du mest missnöjd med?

– Det största problemet är att jag inte alltid har kunnat ge handlarna rätt verktyg för att utveckla affären. Till viss del beror det på att vissa saker styrs av Saab globalt och då är det svårt att påverka lokalt.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Jag vill fortsätta att premiera synlighet på fältet och i ännu högre utsträckning decentralisera beslutsfattandet. Jag vill även förbättra it-systemen och nå en bättre kostnadseffektivitet. Dessutom fortsätter vi arbetet med att förbättra verktygen för att mäta kundtillfredsställelse.

 

Text Niklas Aronsson

Bra dialog

i svåra tider

Det är uppenbart att Saab har gått framåt. Ett viktigt skäl är att ÅFF och GA har haft en väldigt bra dialog under en mycket svår tid.

Saabs återförsäljare har kontinuerligt blivit informerade om läget.

– Det har varit bra, säger vd Peter Hallberg.

Han menar också att Saab Sverige har skött sina marknadsåtaganden och betalningar på ett godkänt sätt.

Hallberg är även nöjd med att Magnus Hansson och Saab Sverige har tagit till sig och drivit frågan om ökade befogenheter för fältpersonalen.

– Det har varit en prioriterad fråga för oss.

I skrivande stund, i mitten av juni, när fabriken fortfarande står stilla, är kontakten med generalagenten inte lika intensiv.

– Vi försöker överleva och har inte så många frågor att diskutera, men när allt rullar igång igen, då kommer det att krävas oerhört tät kontakt. En bra dialog har aldrig varit så viktig. Vi får inte göra ett enda fel med de förutsättningar vi kommer att ha.