Minskade leveransproblem

Större oro för lönsamheten

Svarsfrekvensen, 76 procent, är högre än i förra året. Resultatet ger för handen att fjolårets stora problem, leveranser och tillgång på bilar, till stor del har lösts. Nu tornar i stället lönsamheten upp som den största svårigheten för handlarna.

Missnöjet med lönsamhetsmålen ökar bland återförsäljarna. Mer än hälften är missbelåtnare än i fjol och halva gänget ser sämre förutsättningar för att kunna investera och utveckla verksamheten.

Bland dem som ser lite ljusare på affärsvillkoren hör VW transportbilars handlare. Från sin GA uttalar också vd:n Joakim Ewers att ”det är rätt krävande för återförsäljarna att jobba med transportbilar och det måste synas på sista raden”.

Sånt gillar handlare att höra i tider då lönsamheten är hotad.

Lönsamhetsmål för återförsäljarna har de flesta generalagenter. En del offentliggör dem, andra håller dem internt. Där målen är uttalade, handlar det ofta om tre procent på sista raden, något som inte många handlare når upp till i dag.

Ett annat tydligt problemområde är marknadsföringen av reservdelar där bara fem märken får godkänt (BMW, Mercedes, Volvo PV, VW Transport och Peugeot). Man kan undra när generalagenterna ska börja försöka skapa efterfrågan på originaldelar och ta upp kampen med de framgångsrika märkesoberoende aktörerna på marknaden.

Dynamik med ÅFF lyckosamt

När återförsäljarna sätter betyg på sina generalagenter utgår de från sina egna upplevelser. Och även om affärsvillkor och lönsamhet är tunga parametrar är relationerna väldigt viktiga för upplevelsen. Obönhörligt leder organisationsförändringar hos generalagenten till sänkta betyg. Tappar handlarna en kontakt och goda relationer bryts uppstår ett vakuum och en avvaktan som stör affären.

Det märks till och med för Mercedes där två nyckelpersoner har slutat under året samtidigt som chefen Johan Olsson suttit på två stolar. ”Jag kanske har tagit för lätt på störningarna”, säger han. Det är vanskligt att göra det.

Emellertid var störningarna för Mercedes inte större än att de upprepar fjolårssegern i år. Signifikativt för dem, och för andra märken med höga betyg, är en kompression i samarbetet mellan återförsäljarföreningarna och generalagenten – inte hårdfört, inte gulligt utan distinkt, dynamiskt och respektfullt.

Naturligtvis får det stora återverkningar när kommunikationen mellan ÅFF och GA strandar helt, som det har gjort i Opel-ledet, men det hör lyckligtvis till ovanligheterna.

Ett förädlingsverktyg

Lyhördheten är viktig. På den sammanfattande frågan om generalagenten tar hänsyn till synpunkter innan den fattar några beslut som påverkar återförsäljarnas verksamhet är genomsnittsbetyget lågt. Bara fyra handlargrupper ger obetvingade ja-svar.

Bra betyg överlag får generalagenternas reservdelsverksamhet och även affärsvillkoren på verkstadssidan. Sämre är det med garantiersättningarna och it-sidan.

Allt finns att fördjupa sig i och detaljstudera i diagrammen. Återförsäljarna har sagt sitt, insiktsfulla generalagenter använder resultaten som ett förbättringsverktyg. Ju fler problem som löses, desto större är chansen att det säljs fler bilar.

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

 

Bättre index …

De här generalagenterna har klättrat. Siffrorna anger hur mycket märkena förbättrat sina index procentuellt jämfört med i fjol.

Chevrolet +18,0
Peugeot +14,5
Audi +10,5
Renault +7,9
VW TRP +7,8
Mazda +6,6
VW +5,2
Volvo PV +4,2
Citroën +3,5
Fiat +2,7
Skoda +2,4
Nissan +1,6
Hyundai +0,8
Scania +0,4
Toyota +0,2

 

… och sämre

De här generalagenterna har försämrat sitt index:

Mercedes -1,1
Honda -1,3
Kia -1,4
BMW -2,6
Suzuki -2,8
Volvo LV – 2,8
Subaru -3,9
Isuzu -5,1
Opel -5,3
Mitsubishi -5,9
Seat – 8,3
Ford -12,8
Lancia (Chrysler) -13,6