Renault fortsätter att sjunka

Trots rejäla åtgärder efter förra årets låga placering fortsätter Renault att tappa. En olöst fråga under våren kan ligga bakom. Renaults Janola Gustafson ifrågasätter om enkäten verkligen mäter rätt saker.

Janola Gustafson, försäljningschef Sverige, suckar när han bläddrar igenom pärmen med de 100-tals frågorna som återförsäljarna har svarat på.

– Vi tappar på nästan varenda fråga. Jag är mycket förvånad och bestört. Vi har lagt mycket energi på att systematiskt arbeta med GA-enkäten och fått tydliga indikationer på att det tagits emot väl, säger han.

Inom flera viktiga områden fortsätter kräftgången. Till exempel gällande tillgången till bilar, lyhördheten, relationen till återförsäljarna och deras förening samt företagsledningens arbete med service.
Index sjunker med 6,3. Förklaringen till nedgången kan delvis bero på dålig tajming, tror Gustafson. Vid tiden för enkäten fördes en kraftfull diskussion mellan ÅF och Renault. Gustafson vill inte gå in på detaljer, men tror att det har påverkat helheten.

– Jag har aldrig ifrågasatt enkäten tidigare. Men uppenbarligen är det en frågeställning som starkt har påverkar hela resultatet. Om de som svarar utgår från hur de känner sig just vid svarstillfället och inte hur det varit under hela 2010, då mäter undersökningen inte det den ska.

Kan det vara hela förklaringen?

– Nej, såklart inte. Vad beträffar biltillgången förstår jag att vår situation har skapat problem för återförsäljarna. Men jag tror inte att det är så här dåligt. Kanske är det dags att fundera på hur enkäten är utformad. Kanske borde man stämma av kontinuerligt under året.

Gustafson är också kritisk till att frågorna inte tar spjärn mot ”mätbara kriterier”.

– Hur nöjd är du och vad förväntar du dig … i förhållande till vad? Det blir alltid ett svar i förhållande till ens egen förväntan, säger han.

Ändå tar han resultatet på allvar.
– Vi måste ju uppfattas som lyhörda. Jag tar inte lätt på någon fråga. Som Europas näst största biltillverkare har vi mycket att leva upp till och är mycket måna om att ÅF är nöjda med oss.

I siffrorna syns att många inte har känt sig hörda. ÅFF är inne på en kulturkrock mellan franskt och svenskt. Janola Gustafson kan delvis hålla med.

– Det är två olika kulturer, visst, men det gäller ju mellan vilka nationaliteter man än talar om, och de franska ägarna är sannolikt inte mindre lyhörda inför lokala skillnader än någon annan.

– Men vissa typiskt nordiska villkor kan vara en utmaning. De många multibrandbilhallarna är ett exempel.

Det finns också positiva resultat. Marknadspriset och marknadsföringsstödet ligger över medel. Försäljningsansträngningarna gällande lokal marknadssupport har klättrat över medel.

– Pris, produkt och affärsvillkor finns på plats, enligt oss och ÅFF. Det är det viktigaste.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Tyvärr finns det inte mycket att vara nöjd över.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi inte har gjort de framsteg vi räknat med att göra.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi ska fortsätta att målmedvetet förbättra oss i alla avseenden.

 

Text Rickard Jakbo / Foto Fredrik Stehn

Kulturkrock bakom de sänkta siffrorna

 

Anders Nilsson på Renaults återförsäljarförening ser en kulturkrock mellan fransk och svensk företagskultur som orsaken till Renaults fortsatta nedgång.

Det är den franska toppstyrningen som ställer till det, enligt ordföranden i Renaults ÅFF.

– Det är bara att beklaga. Det är två kulturer där ingen har någon benägenhet att tolerera den andra, säger Anders Nilsson.

Han ger några exempel på saker som har stört samarbetet: bilbeställningar, tillgång till bilar och personer som kommer från fabriken och inte har förståelse för det sätt som återförsäljarna arbetar på. Bättre är det med priser, affärsvillkor och produkter.

I enkäten sjunker betyget kraftigt för samarbetet mellan GA och ÅFF. Men Anders Nilsson har en ljusare bild.

– Under våren hade vi en stor fråga hängande i luften, vilken nu har fått en smidig lösning. Detta har säkert påverkat svaren i enkäten. Samarbetet mellan ÅFF och Renault i det dagliga arbetet fungerar klanderfritt. Vi har olika lösningar på samma problem, men vi har samma mål.

Han framhåller att GA:s svenska ledning är lyhörd och kompetent, men att det inte räcker alla gånger då många viljor vill vara med.