Renault klättrar

sex placeringar i år

AgrenFörra året var Renault årets raket och förbättrade sig på alla frågor utom en. Men Renault har tillräckligt med fart att klättra rakt upp även i år med sex kliv till en 6:e plats.

Björn Ågren vrider sig otåligt i stolen när han går igenom resultatet. Han säger att han gärna sett en snabbare klättring i rankningen, trots en indexökning med 4,2 procent.

Renault säljer många bilar och nya modeller, men de har inte tillräckligt med bilar, något som gör handlarna missnöjda.

– Det handlar om våra nya modeller Clio och Captur, som blivit en stor succé i hela Europa. Vi skulle kunna sälja hur mycket som helst.

Varför gör ni inte det då?

– Trots extra tilldelning på bilar räcker de ändå inte till, men det kommer fler. Det är kanske också bra att skapa ett sug efter bilarna, men det gäller att väntetiderna inte blir så långa att kunderna inte orkar vänta, säger Björn Ågren.

Kanske inga oangenäma problem för GA, men handlarna vill ha sina bilar. Förväntningarna skapades redan i höstas då handlarna flögs ner till Europa för att besöka Dacia-fabriken och Techno Centre, ett tekniskt centrum hos Renault, för att se nyheter och framtida produkter. Resan var en av flera relationsskapande event med återförsäljarna.

– Vi har en bra relation med märkesföreningen och det beror mycket på att vi har många råd och sammanslutningar, alltså många kontaktytor där specialistkunskaper finns. Utbytet bygger förtroende och förbättrar samarbetet. Vi har fler och mer strukturerade möten och högt i tak.

Förutom bilbristen har Renault problem med mätningen av kundtillfredsställelse, där märket hamnar under strecket.

– Vi jobbar på ett nytt system att göra mätningar, där underlaget blir bättre. Bland annat går vi från telefonuppringande intervjuer till webbaserande och det kommer slå igenom i nästa enkät.

Lyhördheten beträffande ekonomin och lönsamheten för återförsäljarna kritiseras av flera handlare.

– Vi måste göra det än mer roligt, enkelt och framför allt lönsamt att jobba med oss, säger Björn Ågren.

Att fler handlare än tidigare kan tänka sig att ta upp fler märken till försäljning tror Ågren beror på att fler överväger att börja sälja Dacia.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Att vi går framåt på majoriteten av frågor. Att vi har fortsatt stort förtroende hos återförsäljarna.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi fortfarande inte har ett rättvisande system för att mäta kundtillfredsställelse. Att vi inte har klarat av att ordna till det. Jag förstår kritiken.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Jag vill förenkla kommunikationen till återförsäljarna genom att skapa ett webbaserat kommunikationsflöde och få ordning på mätningen av kundtillfredsställelsen. Vi har generellt sett mycket nöjda kunder, men inget bra sätt att mäta det på.

Text Maria Eriksson

Pratar samma språk

AndersNilsson

Temperaturen på relationen mellan ÅF och GA hos Renault är het. Samförstånd, samarbete och gemensam vilja ger ett gott betyg.

– Vi har de bästa relationer. Om vi har olika åsikt om något går det alltid att resonera och hitta lösningar, säger Anders Nilsson på Renaulthandlarföreningen.

– Jag trodde nog att vi skulle klättra i år. Det kändes som om vi skulle det. Det beror på den goda situationen som råder mellan GA och ÅF. Vi snackar numera samma språk, säger han utan att ens nämna ordet kulturkrock.

Men frågan om tillgången på bilar, eller snarare den icke-existerande tillgången på bilar, får Anders Nilsson att tända till.

– Det är ett stort problem. Försäljning för Renault och Dacia har gått upp i hela Europa med 30-40 procent och stigit i ett års tid. Det är svårt för fabriken att ställa om och få upp produktionen, säger han.

Men det är egentligen inte det som är problemet. Det handlar snarare om möjligheten att beställa och stå i kö för en bil. Det är där frustrationen puttrar.

– När bilarna är slut är de helt slut. Det finns ingen möjlighet att beställa och hamna i ett turordningssystem. I stället måste handlarna gå in varje dag och titta. GA måste ändra de här rutinerna, säger Anders Nilsson.