Stor optimism i Renault-ledet

Agren2Renault, årets raket, förbättrar sig på 127 av 128 frågor. Sverigechefen Björn Ågren har lyckats infria de löften han gav i fjol – större synlighet och strategiska satsningar på reklam, produkt och marknad.

En mycket glad Sverigechef tar del av årets framgångssiffror. Nye nordiske vd:n Vincent Tourette utstrålar frimodighet när vi möter honom i dörren.

Otvivelaktigt har organisationen fått luft under vingarna; det genomsyrar nog varje höjt betyg. Och betygen är höjda på i stort sett varje fråga i år.

– Från att ha upplevts som krånglig känns det som om hela relationen mellan oss och ÅF har öppnats upp. Vi ser verkligen också ÅF som en tillgång och förstår nätets styrka, säger Björn Ågren.

Personalen pushas att vara ute och det märks att fotarbetet har blivit betydligt bättre. Av betygen att döma var märkets försäljningsavdelning bäst av alla att ge snabba svar på förfrågningar och på servicemarknadssidan syns en jätteförbättring när det gäller att behandla kundklagomål.

Renault började visserligen försiktigt klättra redan förra året, men i år verkar tappen ha gått ur tunnan. Fjolårets stora missnöjesområde, reklamsidan, tycks ha lyfts betydligt.

– Promotionaktiviteterna har fungerat bra vid nya introduktioner i färskt minne, dessutom bra försäljning och den lyckade finansieringsprodukten ”Relax”, som inkluderar allt, säger Ågren.

Ett nytt bonussystem, som premierar försäljning i stället för registrering, tycks också ha fallit i god jord. Och mycket av den ökade tillfredsställelsen verkar hänga ihop med personalförändringar på bland annat reservdels- och garantisidan som i dag, enligt Björn Ågren, är ”proffsigare, tillgängligare och mer lyhörd”.

– Inom flera områden har vi dedikerat ansvariga i ÅF-ledet, till exempel marknadssamordnare ”Masar” på säljsidan och tillbehörscoacher som vi kommunicerar med. På tillbehörssidan subventionerar vi ”tillbehörsutrustade” bilar för demo.

De höjda betygen för utbildningsverksamheten ser han på säljsidan som en frukt av ett etablerat samarbete med Training Partner i Arlanda.

Ansträngningar har onekligen gjorts. Egentligen det enda som överraskar Björn Ågren är den ökade nöjaktigheten över it-lösningarna.

– Vi har kanske blivit duktigare på att supporta i samband med uppdateringar. Men det kan också ha att göra med att systemen har satt sig.

Det ska bara tilläggas att avtalen är klara.

– De är ett exempel på gott samförstånd om vad som fungerar och inte fungerar i samarbetet mellan importör och detaljist i vårt land, säger Björn Ågren.

 

Vad är du mest nöjd med av årets resultat?

– Det övergripande resultatet som jag tror har drivit många av de enskilda frågorna och bottnar i att handlarna känner förtroende för vår nye vd Vincent Tourette och hela organisationen.

Vad är du mest missnöjd med?

– Kundnöjdhetsmätningarna, dem ser det ut som om vi skulle kunna förbättra.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Jag tar de här bedömningarna på stort allvar och är sporrad att fortsätta på inslagen väg. Den nya organisationen har ju knappt hunnit sätta sig.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

 

Genombrott med

ett års fördröjning

ANilsson

Märkesföreningen hade väntat sig ett genombrott redan i fjol med en ny högsta ledning. Nu har det kommit.

För ett år sedan sa Anders Nilsson, Renaultansvarig i Volvo/Renault återförsäljarförening:

”Nästa år når vi index 100, det är jag nästan övertygad om”. Det gick bättre än så, indexet hamnade på 102,3 och Renault är en av årets raketer. Förväntningarna är infriade.

– Från handlarnas sida har vi fått en jättefin relation med GA. Vi hade målet att bli färdiga med avtalen till första juni. Det blev vi och vi är mycket nöjda.

– Högsta ledningen är betydligt mer relationsskapande, det känns betydligt bättre, absolut ingenting stör längre. Jag kan inte säga att någonting har blivit sämre, säger Anders Nilsson.

Och det har det ju inte.

Anders Nilsson nämner gärna den nya garantiavdelningen.

– Där är det damer, lite mjukare och samarbetsvilligare, dem vill jag ge en jätte-eloge, det är helt andra tongångar i dag. Bemötandet på garantiavdelningen smittar över på våra kunder.

Glada munnar alltså i Renaultledet, över nya modeller och mer tillfredsställande marknadsföring.

– Nu är det bara marknaden och affärerna som väntar, säger Anders Nilsson.