Förbättring för den

fransk-svenska relationen

Nya Sverigeledningen för Renault klättrar mot mitten från en låg nivå, men vill inte hålla med om att det var en kulturkrock som låg bakom förhandlingslåsningen och förra årets låga siffror.

Renault hasade ner en bra bit på index förra året. Nu är betyget det högsta på tre år, dock fortfarande en bit under medel. Andelen ÅF som känner en stark support från sin GA ökar från drygt 30 till närmare 50 procent.

De enda betyg som sjunker kraftigt är de som relaterar till reklam. ÅFF är inne på att det handlar om samma fenomen som skickade ned märket i källaren förra året: snabba puckar från Frankrike som inte alltid passar svenska klubb-blad.

– Jo, det har gått lite väl snabbt ibland. Man kan tro att det skulle handla om något sydeuropeiskt, men vi är en svensk organisation. När det gäller reklamen tror jag att vi har varit för lite långsiktigt taktiska. Vi har mer koncentrerat oss på pris och marknadsandelar, säger Björn Ågren som under slutet av förra året tog över som Sverigechef.

Han är inte så pigg på att prata i termer av kulturkrockar.

– Om ledningsgruppen kommer från ett annat land handlar det om att lära sig från bägge sidor. Man ska komma ihåg att vi hade startat nya administrativa system också när det till exempel gäller garantihantering.

Björn Ågren tror att hans mer än 30 år i den svenska bilbranschen, bland annat som ÅF, gör att han är väl lämpad att nå kompromisser som passar den svenska marknaden. En satsning på enkelhet växte fram då han arbetade som affärskonsult åt GA och åkte runt och träffade ÅF.

– Jag fick ofta höra dem säga att ”ni är komplicerade att ha att göra med”. Vi har sedan dess fokuserat på tre saker: att det ska bli enklare, roligare och lönsammare. Vi har till exempel skurit ner modellprogrammen och vi anordnar gruppaktiviteter med coacher.

En stor del av förändringsarbetet har handlat om inställning, exempelvis till garantiadministrationen, där Renault ökar men fortfarande ligger i botten.

– Där har vi jobbat stenhårt med attitydfrågor på personsidan. Det är viktigt för oss att inte ha en fyrkantig spärrvaktsattityd.

Hur ska ni höja er till mitten och över?

– Att förändra ÅF:s upplevelse av oss det tar tid, mer än ett år. Det handlar om lyhördhet. En ny affärskonsult intervjuar ÅF. Vi arbetar med en marknadssamordnare och det kan vara dags att välja ut vissa områden i GA-enkäten och jobba med dem.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Att vi rör oss uppåt på index.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi fortfarande ligger långt nere i kön på många frågor.

Vad vill du vässa tills nästa år?

– Vi kommer att se en mer strategisk satsning på reklam, produkt och marknad. Inte minst med nya Clio 4. Vi ska synas mer ute hos ÅF.

 

Text Rickard Jakbo / Foto Fredrik Stehn

 

Förståelsen ökar

genombrott väntas

Franska cirklar och svenska fyrkanter bildar äntligen ett fungerande mönster. Relationerna är klart bättre, enligt Anders Nilsson, Renaultansvarig i Volvohandlarföreningen.

Många Volvohandlare ställde sig frågande till de nya arbetssätt som Renault försökte införa. Enligt ÅFF var det en kulturkrock som skickade ner GA på rankingen 2011. I år råder en helt annan stämning.

– Man kan se oss Volvohandlare lite som kuber, medan Renault har fungerar mer som en boll. Det är olika arbetsformer som kan innehålla samma saker och värde. Men nu är ledningen utbytt och skillnaden är att den numera förstår och uppskattar vårt arbetssätt.

När det gäller reklamfrågorna anser han dock fortfarande att det kan bli för snabba puckar från den franska ledningen ibland. Att Renault fortfarande ligger i botten i garantifrågorna förvånas han dock över.

– Den nya personalen har en helt annan approach. Vi får aldrig ett mejl om att det skulle vara några problem. Det har kanske inte hunnit slå igenom ännu, säger Anders Nilsson.

Kommer Renault att lyfta sig på index nu?

– Det mesta är mycket smidigare och mer lyhört. Nästa år når vi index 100, det är jag nästan övertygad om.