Kvar i botten

trots rekordstark förbättring

Peugeot lyfter inom de flesta områden och index ökar med imponerande 19 procent. Ändå räcker det inte för att lämna bottenskiktet i många frågor.

Klara förbättringar, ändå kvar i botten. Är glaset halvfullt eller halvtomt? För vd Ulrik Lundsfryd på K W Bruun Autoimport är frågan lätt att besvara.

– Vi har jobbat stenhårt med vårt verktyg ”Bättre vardag” tillsammans med återförsäljarna. Det har gett resultat. Thumbs up för det!, utbrister en lättad Ulrik Lundsfryd på danskklingande svenska.

Ända sedan han återkom till Sverige från danska Peugeot för två år sedan har det handlat om att kavla upp ärmarna. Han och medarbetarna har tagit fram ett tjockt åtgärdsprogram där alla problem-områden finns uppräknade: billogistiken, regionchefernas arbete, återförsäljarnas marginaler och garantipolicyn är några av dem. Här står vem som har ansvaret, vad den planerade åtgärden är och frågans status.

– Efter förra årets GA-enkät kom vi fram till att vi inte kunde fortsätta med att ligga alldeles i botten, förklarar Lundsfryd.

Relationen med ÅF förbättras klart på de flesta områden. Peugeot ökar mest av alla på frågan om hur nöjd man är med kommunikationen mellan GA och ÅF. Tydliga förbättringar sker även inom exempelvis prissättning och tillgång till utbildning. Bilmärket har också i särklass den största förbättringen på frågan om reklam för service, över plus 1,0 på betygsskalan. Förklaringen är en framgångsrik kampanj om rabatt för bilar över fem år.

Men i många frågor finns förbättringspotential. Andelen som känner en stark support från sin generalagent ligger på drygt 20 procent. Det är den största upphämtningen, ändå en bra bit kvar till medelsiffran för alla märken, 60 procent.

– Den stora utmaningen är att göra en fullständig turn-over, men det finns ingen quick-fix tyvärr.

Bakgrunden till de blygsamma medelbetygen ligger ett par år tillbaka i tiden. I kölvattnet av finanskrisen skedde en organisationsförändring. Det blev problem med dialogen och synligheten vilket delvis berodde på ekonomin i företaget. Men nu ökar handlarna sitt betyg för organisation och personal.

– Vi har gjort stora förändringar, speciellt med synligheten på fältet. Regioncheferna har i dag ökat från tre till fem på både sälj- och servicesidan, säger Lundsfryd.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att jobbet med ÅFF har gett resultat.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi fortfarande har lite utmaningar på garanti- och serviceområdena, men det visste vi.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi ska jobba generellt tillsammans med återförsäljarna och med vårt verktyg ”Bättre vardag” optimera verksamheten.

 

Text Rickard Jakbo

 

ÅFF tror på komet-höjning nästa år

Trots att Peugeot ligger lågt i viktiga frågor som lönsamhet och support är ÅFF nöjd med samarbetet.

Hade enkäten kommit en eller två månader senare hade Peugeot varit rena kometen, gissar Bengt Söderström, ordförande för Peugeot-rådet.

Borta är surdegen om oklart ansvar vid reklamationer av motorer som passerat garantigränsen.

– Många återförsäljare fick agera frontfigurer då ett fel upptäcktes i en av motorerna som BMW tillverkat. Men nu är det löst. Man kannibaliserar inte längre på återförsäljarna.

Söderström ser många saker att glädja sig år. Ny modell (508:an). Fler miljöbilar. Tät och bra dialog. Att bolaget ändå inte höjer sig från bottenskiktet i många frågor tror han beror på att en gammal känsla sitter kvar.

– Det finns en eftersläpning då många åtgärder ännu inte gett utslag. Man kommer fortfarande ihåg hur det var före förbättringarna, säger Bengt Söderström.