Nu ska Peugeot börja

sin långa resa från botten

Kenneth-Hansen_maj_2014Kenneth Hansen (bilden) och vice vd Tobias Pettersson är den sjätte ledningen på Peugeot på bara några år och har en lång resa framför sig för att vinna ÅF:s förtroende. Resan börjar på botten.

Med en blygsam indexförbättring (!) på 1,4 procent hamnar Peugeot på 26:e och sista plats i GA-enkätens rankning. Förra året fanns missnöje hos ledningen för det årets dåliga betyg. Satsningar lades på marknadsföring, långsiktiga kampanjer, förenklat marginalsystem och förbättrad möteskultur.

ÅF upplevde vissa förbättringar, bland annat att GA lyssnar mer, att det är lite bättre marknadsföring för produkterna och en viss nöjdhet över belöningssystemet.

Men GA syntes inte tillräckligt på fältet, levde inte upp till ÅF:s förväntningar och kände ingen support från GA. Betygen för affärsvillkor för bilförsäljningen låg på botten, det fanns inte tillräckligt med bilar, garantipolicyn fick dåligt betyg med sämre lönsamhet på reservdelar, jumboplats för reglering av garantianspråk och dåligt betyg för att hantera tvistemål.

– Det är extremt viktigt att vi samarbetar nära återförsäljarna med fokus på framtiden. Det avgörande är att vi skapar volym. Om vi har volym kan vi skapa en bra bas för affärer både för återförsäljarna och oss. De måste börja tjäna pengar.

Nästa år – vad ser vi då?

– Det är svårt att göra det sämre, men jag tror och hoppas att vi ser en förbättring. Samtidigt har vi många stora förändringar att göra framför oss som dröjer innan de kommer synas i enkäten. Men vi tycker redan att vi har lyckats genomföra en del förändringar och jag ser positivt på framtiden.

– Samtidigt måste vi respektera det bristande förtroendet mot GA som visas i enkäten. Men vi känner redan att återförsäljarna är mycket motiverade och vill att vi lyckas. Många har jobbat länge med Peugeot, ibland i flera generationer. Det viktigaste elementet för att kunna ändra Peugeots situation är att viljan finns.

Hansen tänker ta tillvara den kompetens som finns hos återförsäljarna.

– Det är en spännande resa. En del förändringar vet vi kommer fungera. Andra bygger på personer och marknaden och de är svårare, men jag är extremt glad över att vi har ett så bra samarbete med ÅF. Vi har samma mål – att Peugeot ska synas mer i försäljningsstatistiken.

Text Maria Eriksson

ÅF har inte

gett upp hoppet

Roland-Appelskog-6852Med den turbulens som varit hos ledningen på Peugeot har återförsäljarna blivit luttrade och tuffa, men inte gett upp hoppet.

– Nu gäller det att få upp volymerna och skapa lönsamhet, men det kommer att kräva en del kompromisser från ÅF, säger Roland Appelskog på Peugeots märkesförening.

Nya ledningens framgångar i Danmark är imponerande, men marknaden där ser annorlunda ut. Exempelvis är nästan alla ÅF i Danmark exklusiva med få flermärkeshandlare. I årets enkät visar att fler svenska ÅF än tidigare överväger att ta in andra märken till försäljning.

– Jag tror att Peugeot kommer att vara vaksamma på hur flermärkeshandlarna hanterar Peugeot. Man kommer sannolikt att ställa högre krav för att göra satsningar.

Enkäten visar ändå vissa positiva områden: GA lyssnar mer, gör bättre reklam och har ett bra belöningssystem.

– Belöningssystemet kommer ligga kvar och den nya ledningen är duktig på att åka runt till ÅF och lyssna. Hoppas därför betygen för lyhördheten förblir bättre.

Dåligt betyg får Peugeot på affärsvillkor, tillgången på bilar, garantipolicyn, förmågan att hantera tvistemål och goodwill.

– Det kommer att gnällas mer om marginaler framöver. Det blir vår eftergift för att klara att öka volymerna. Ökar volymerna kommer betygen bli bättre nästa år.