Kraftig dipp för Peugeot i år

BrinkenbergDet är ett dystert resultat för Peugeot i år. I fjol var märket en av raketerna, nu faller det ner som en pannkaka på rankninglistan, ett ras på nästan tio indexenheter.

I fjol höjdes Peugeots betyg rejält när den tidigare så omtyckte servicemarknads-chefen återvände som Sverigechef. Det talades om ”Brinken-bergeffekten”. Per Brinkenberg har onekligen inte uppfyllt handlarnas förväntningar. Det störde honom tydligt och han respekterar långt ifrån alla bottenbetyg. Efter att den här intervjun gjordes har Per Brinkenberg slutat på Peugeot.

– Jag kan både förstå och inte förstå. Vi har jobbat med många förändringar och handlarna måste komma till insikt om att vi inte bara kan ge utan att kräva motprestationer. Vi har förvisso valt att inte förnya avtalen med ÅF som inte har fungerat, det kanske inverkar.

Han köper inte bottennoteringarna på garantifrågorna.

– Vi har förbättrat garantiersättningarna, goodwillen kraftigt med beslutsdelegering till handlarna själva.

Det ska sägas att nöjaktigheten med bonussystemet är bättre men på många frågor om lönsamhet har missnöjet ökat.

– Vi har ökat ÅF:s marginaler med två procent. Dom har fått mer pengar. Villkoren är bättre men kraven högre.

Förtroendet för företagsledningen förefaller vara hårt sargat. Visserligen toppar Peugeot betygsligan på frågor som rör finansbolaget, men på många fler områden är omdömena i botten. Av betygen att döma har relationen blivit ansträngd. Per Brinkenberg förefaller förbluffad, han anser att så många förbättringar har gjorts.

– Onekligen tycker inte ÅF att det vi gjort har varit viktigt, säger han och räknar upp satsningar på servicemarknadssidan, en förstärkning av organisationen och bättre support för företagsbilar.

– Vi har också fått ett nytt Peugeotråd med bättre samarbetsformer. Men det hänger ju också på rådet att föra ut förbättringar.

Per Brinkenberg medger att det har varit tuffa krav från huvudmannen på en anpassning till marknadsläget. Och nybilsförsäljningen gick ner i början av året.

– Då handlade det mycket om att sälja ut lagret av före detta miljöbilar och kampanjerna kan ha upplevts som komplicerade. Men i april startade långsiktiga kampanjer, både på transport- och personbilar.

Han inser att förändringar i ledningsstrukturen, blygsamma it-satsningar under året och en paus i utbildningsverksamheten har påverkat tillbakagången i enkäten.

– I dag är hela utbildningssektionen omstrukturerad och sjösatt, säger han. Vi har stärkt organisationen med en reklamchef på personbilar, en network manager och en kvalitetssamordnare.

Men han anser inte att betygen visar den rätta sidan, funderar på om informationen inte har nått ut.

– Vi kanske har varit dåliga att kommunicera förbättringarna, säger han och får tillfälle att göra några utfästelser inför det kommande året här nedan.

 

Vad är du mest nöjd med av årets resultat?

– Att det nya bonussystemet uppskattas. Det var invändningar när det skulle införas men nu tycks det gillas.

Vad är du mest missnöjd med?

– Det är aldrig roligt att få dåliga betyg. Vissa är förståeliga, andra väldigt förvånande, framför allt på eftermarknadssidan där vi gjort kraftansträngningar för att förbättra den personliga supporten bland annat.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Efter sjätte september sätter vi oss med Peugeotrådet och blåser liv i projektet ”Operation bättre vardag”. Massor är på gång – ny reklambyrå och -strategi, långsiktiga kampanjer, en produktprisstrategi, förenklat marginalsystem och förbättrad möteskultur. Och vi tror på sex procents marknadsandel 2015.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

Missnöjet är stort

AppelskogHuvudorsaken till Peugeots fall är solklar, enligt ÅFF: Minskad försäljning. Det gångna året har präglats av neddragningar och kortsiktiga lösningar.

Med tanke på försäljningssiffrorna överraskas inte Peugeotrådets nye vd Roland Appelskog av årets nedslående enkätresultat.

– När GA inte har förmågan att få ut produkter på ett effektivt sätt, när marknadsandelar tappas och handlarnas marknadsföringsstöd minskas, då blir det missnöje, säger han.

Han berättar om åtstramningar och neddragningar.

– Utförsäljningskampanjer har avlöst varandra i ett kortsiktigt tänkande, det skapar oro, inte bara hos handlarna utan också hos säljarna.

Under året har en förändring av affärsvillkoren diskuterats, från kommission till konsignation. Själv kan Roland Appelskog se fördelar i det och tycker att man har fått ett bra konsignationsavtal nu.

– Men många kände frustration när förändringen började diskuteras, samtidigt som enkäten gick ut, säger Appelskog.

Han påminner mycket riktigt om att märket historiskt aldrig befunnit sig högt i rankninglistan.

– Men förväntningarna i fjol var ju höga på Pelle Brinkenberg. Han har nog slitit och jobbat, men kanske inte fått tillräckligt stöd. Det har kommit illavarslande signaler om huvudägarnas försämrade ekonomi, vilket skapar oro hos ÅF.

Kan siffrorna vändas, tror Roland Appelskog att GA kan vinna tillbaka handlarnas tillit.

– Det är den största utmaningen, kunderna har förtroende, de är nöjda med produkten och återköpsprocenten är hög. Peugeot är ett bra och brett märke och med en hel del nya produkter i pipeline och lite långsiktighet och uthållighet så …