Stor glädje på Opel

över årets framryckning

Skulle det finnas en tävling om vilken vd som skiner upp mest vid genomgången av resultatet i årets GA-enkät skulle Ralph Gonsalves hamna i topp. Opel ökar på i stort sett varenda fråga.

En kick för hela organisationen, tycker Ralph Gonsalves.

– Vi har gjort en generell satsning och det här känns riktigt bra, säger han.

En av orsakerna stavas förenkling. Efter en ÅF-konferens i november beslutade sig organisationen och handlarna för att jobba för enklare affärer.

– Vi bestämde oss och nu har vi ofta bara två fokusversioner per modell. ÅF har också fått en större auktoritet och kan fatta mer av besluten själva i exempelvis policyfrågor.

Ett annat exempel är en mycket enklare prislista som alternativ till det jättetjocka dokument som tidigare erbjöds. Viktigt var också en renodling av kampanjerna. Förr hände det ibland att handlarna fick säga nej till företagskunder som hade lockats av kampanjer riktade till privatpersoner.

– Nu är det i princip samma kampanj för alla. En kund ska inte få höra att det inte går att få en rabatt.

Gonsalves anger den starka försäljningsökningen som en annan orsak till de allt muntrare minerna. Marknadsandelen har ökat från 2,0 till 2,8 procent i år, om man slår ihop personbilar och lätta lastbilar.

– Om försäljning och lönsamhet går bra, då går allt bra, säger han leende och ritar i luften som om han fyllde i enkät.

Han håller med ÅF; samarbetet är betydligt bättre.

– Vi gör inte saker som inte är klarerade med vårt samarbetsråd.

I stort sett gör märket en betygsförbättring på omkring 0,3 på de flesta frågor. Index ökar med knappt 5. GM-märket ökar rejält på finansiella lösningarnas konkurrensförmåga och lönsamhet. Orsaken är sannolikt en aggressiv räntekampanj som bolaget kör just nu, 1,95 procent på tre år, förklarar Gonsalves.

När det gäller affärsvillkoren för bilförsäljningen ligger bilmärket nu på topp fem. Opel ökar mest av alla på frågan om GA har bilar som kunderna vill ha och hamnar i år kring medel.

De enda markanta försämringarna gäller ett par frågor om engagemanget gällande två områden: utvecklingen av säljstödsystem och datasystem som stödjer försäljning, information och administration. I den sistnämnda kategorin hamnar Opel bland de sämre på ett par delfrågor.

– Jag vet inte riktigt vad ÅF syftar på, men det måste vi naturligtvis titta på. Det kan handla om nya återförsäljare som kommer från andra system och måste lära sig ett nytt.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Att vi går fram generellt och lyckas föra hela affärsverksamheten framåt, och att ÅF anser att vi erbjuder en bra affär.

Vad är du mest missnöjd med?

– Kanske att jag trots alla framgångar inte får stå på prispallen i september, eftersom vi inte ligger i toppen, ha ha.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Bilförsäljningen. Om den går upp hänger det andra med.

 

Text Rickard Jakbo / Foto Fredrik Stehn

Samarbete lönar sig

Opels tydliga avancemang visar att samarbete lönar sig. Det anser Peter Hallberg, vd för Opels ÅFF.

En framgångsrik räntekampanj och regionchefer med tydligare befogenheter. Det är två resultat av en tät kommunikation mellan GA och ÅFF.

– Båda dessa saker är ett kvitto på att samarbete leder till bra resultat, säger Peter Hallberg.

Ansträngningarna har bland annat lett till ordentliga betygshöjningar vad gäller nöjdheten med finansiella lösningar och reklamen för den.

– Att betyget på samarbetet med oss i märkesföreningen också ökar hör ihop med de andra höjningarna.

Det är inte många frågor där Opel backar.

– Nej, det finns mer saker att göra när det gäller lyhördheten, till exempel i diskussionerna kring de nya avtalen och ersättningen på servicesidan, avslutar Peter Hallberg.