Tillväxt och bonus

bakom Opels uppsving

Nicholas-Parts-OpelOpelhandlarna har blivit markant mer nöjda med GA under 2013. En rejäl indexförbättring gör att Opel hoppar från 22:a plats till 12 i rankningen.

Det som lyfter märket är en rad mindre förbättringar och ett knippe större, där servicesupport, biltillgång och en ny bonus ger mest utslag.

– Det är jätteroligt! Det bekräftar att vi är på rätt väg. Det är nog flera skäl bakom uppgången. Men vi har under det senaste året jobbat hårt under vår devis: smartare och enklare tillsammans, säger Nicholas Parts, vd för Opel Sverige.

ÅF-handlarna uppskattar särskilt att det införts en volymbonus. Åtgärden gör att Opel tar ett skutt från bottenskiktet bland de andra märkena som saknar bonussystem till att hamna snäppet över medelvärdet för alla märken.

Även om det inte går att hitta så mycket negativa förändringar ligger Opel kvar relativt lågt på en del områden, till exempel på vissa lönsamhetsfrågor, som den om GA:s lönsamhetsmål är tillräckligt på sikt.

Precis som förra året ser Nicholas Parts detta betyg ”i huvudsak” inte som ett bilmarginalproblem, utan ett strukturproblem. Han framhåller dessutom att marginalerna i genomsnitt är på väg uppåt i kåren.

– Det finns ett fåtal handlare som gör stora förluster. Det kan handla om lokalkostnader och kostymen i förhållande till försäljningsvolymen. Vissa tolkar det som att Opelvolymen är för liten, men det finns ÅF med liknande volym som har en större lönsamhet.

ÅFF hävdar att affärsvillkoren är anpassade för en större försäljningsvolym, som finns på andra marknader. Men GA håller inte med om beskrivningen av villkoren.

– Enligt vår uppfattning är det möjligt för ÅF att utveckla sin lönsamhet. En del handlare har mycket god lönsamhet, och det är ju samma marginaler hos dem som hos dem som inte har så bra lönsamhet.

Opels Sverige-vd är också inne på att de förbättrade betygen beror på en försäljningstillväxt.

– Vi är på rätt väg volym- och marknadsandelmässigt, även om vi här har en lång bit att gå. Här kan vi känna oss lite otåliga. Det går för långsamt med att höja marknadsandelen.

Han vill också förbättra stödet från GA rent generellt. I dag är man ett mittenmärke, med klar förbättringspotential.

– Vi har en lång väg att gå innan vi är nöjda. Andelen som känner stark support från oss ökar men siffran är 42 procent, och fler än så ska känna stark support.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resulat?

– Jag är mest nöjd med att vi ökar på många områden.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att bara 42 procent upplever stark support från oss, det kan man omöjligt vara nöjd med.

Vad vill du vässa tills nästa år?

– Jag har inte något specifikt område, utan vill fortsätta enligt vår devis: samarbete och enklare, tillsammans med ÅFF.

Text Rickard Jakbo

 

ÅFF vill fortfarande ha bättre affärsvillkor

Peter-Hallberg-2014-0762Trots klara förbättringar och ökad nöjdhet, så kvarstår en väsentlig ÅFF-kritik från förra året. Affärsvillkoren och volymerna är inte i harmoni.

Försäljning och lönsamhet har blivit bättre, och att GA nu ökar kraftigt och återtar en mittenposition är naturligtvis bra, enligt ÅFF:s vd Peter Hallberg. Men han vill inte sätta framgången enbart på GA:s konto.

– Det är mer ÅF som har anpassat sin kostym. Handlarna har jobbat in sig mer på modellerna.

ÅF-kåren ger i genomsnitt godkänt för att Opel har ett tydligt mål för lönsamheten. Men när det gäller om lönsamhetsmålet är tillräckligt för att på lång sikt ge en utveckling av lönsamheten ligger GA fortfarande pyrt till.

– Lönsamhetsfrågan på längre sikt har inte blivit bättre. För det är inte bättre affärsvillkor. För att dessa ska förbättras måste volymen upp, säger Hallberg.

Förra året sjönk betyget på biltillgången kraftigt, och det var en av de stora frågorna för ÅFF. Nu studsar betyget upp mot toppen.

– Ja, Opel skapade ett smalare produktutbud som var lättare att lagerhålla, men vi riskerar att falla tillbaka i nästa års enkät. Våra lager blir troligen mer svårplanerade. Det finns en kostnadsaspekt där handlarna känner en ökad oro.