Opel fortsätter sjunka

– trots kvalitet i toppklass

PartsBråket med ÅFF har lagt sig. Men nye Sverigechefen Nicholas Parts har fått andra utmaningar. Nu öppnar han för förändringar gällande bonus, lager och för att stärka varumärket.

Vid förra årets GA-enkät var relationen mellan ÅFF och GA usel. Men trots att parterna numera talar med varandra igen sjunker Opel ytterligare i index. ÅF upplever inte att bilförsäljningen fungerar optimalt, varken logistiskt eller ekonomiskt. GA:s lyhördhet för synpunkter gällande lönsamheten ter sig än sämre och när det gäller support för bilförsäljningen ligger märket kvar i bottenskiktet. Tillgängligheten har försämrats. Svaren dröjer. Dessutom ger ÅF-kåren numera underkänt på frågan om marginalsystemet ger långsiktig lönsamhet.

– Generellt har vi rätt goda bruttomarginaler på bilar. Vi är inte sämre än många andra. Sedan är det en annan fråga om vad som blir kvar när ÅF har sålt bilen, säger nye Sverigechefen Nicholas Parts, tidigare Opels marknadschef.

Han anser att den dåliga lönsamheten delvis beror på handlarnas Saab-bakgrund, att många sitter kvar med stora anläggningar och gott om personal.

En annan väg till ökad lönsamhet är att lyfta varumärket till den nivå där märket hör hemma, enligt Parts. Kundbemötande, pr och sponsring är vägen framåt.

– Jag tror nog inte att vi behöver ge så mycket rabatter. Opel kan kosta lite mer. Här har vi en gemensam uppgift med ÅF att steg för steg bygga varumärket.

I detta varumärkesbygge kan både ÅF och GA luta sig mot att Opel ökar till 4,7(!) på frågan om GA:s produktkvalitet är konkurrenskraftig.

– Bilarna är skitbra helt enkelt och vi har betonat detta den senaste tiden, säger Nicholas Parts.

Ett stort missnöje handlar om de nya kraven på bilhallarna. Kraven på märkesseparering och exteriör profilering har dessutom kommit i ett läge av pressad lönsamhet.

– Vi vet att det lett till osäkerhet och irritation. Men när det gäller arbetet med utsidan, till exempel svarta fasader, har vi sagt att det kan genomföras senare.

GM Europa har gått mer mot direktbeställningar från fabrik. Det har lett till att ÅF reagerat kraftigt på en allt sämre tillgång till bilar.

– Med facit i hand kan man säga att det kanske gått lite väl snabbt. Jag gissar att vi någon gång kommer att ha ett importörslager igen, men jag kan inte lova något. Kan vi hitta andra sätt att göra det attraktivt att låta ÅF ha Opel i egna lager kan det vara ett alternativ.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?        

– Jag är väldigt glad över att vi är på väg i vår relation med ÅFF.

Vad är du mest missnöjd med?

– Tillgången på bilar. Jag är mindre nöjd med hela vår försäljningsutveckling.

Vad vill du vässa tills nästa år?

– Det mesta. Ska jag lyfta fram något så handlar det om belöningssystemen som jag skulle vilja jobba mer kontinuerligt med.

 

Text Rickard Jakbo 

Lönsamheten ännu

större problem i år

Hallberg3

Opel backar en bit i årets enkät. ÅFF hade inte väntat sig något annat. Kostnaderna är för höga och lönsamheten är dålig.

Förra årets konflikt mellan ÅFF och GA handlade till stor del om synen på lönsamheten. ÅFF:s vd Peter Hallberg tror inte att problemen från förra året har påverkat årets resultat i någon större grad.

– Men lönsamheten är ett ännu större problem i år, säger Peter Hallberg,

Problematiken handlar om minskande volymer och kostnader som ökar.

– Kostnadsstrukturen är anpassad efter en annan volym, mer lik den som finns i till exempel Tyskland där man har 6 – 8 procent av marknaden. Vi har knappt 2 procent.

Volymerna måste öka, och kostnaderna hållas nere, enligt Peter Hallberg.

1 juni började nya avtal att gälla. Till exempel måste ÅF separera bilhallarna med väggar till förmån för Opel.

– Ytterligare investeringar i en verksamhet med dålig lönsamhet gör situationen besvärlig. Det är nog därför vi ser att fler överväger att ta in nya märken eller sluta med Opel.

Varför sjunker betyget på tillgången på bilar så mycket?

– Centralt har man dragit ned på importörens lager i Sverige, och det slår direkt på tillgången. Det är en av de viktigaste punkterna som vi tar upp med GA.