Dalande betyg för Opel

Dialogen med ÅFF bruten

Det försämrade resultatet för Opel hänger sannolikt ihop med att GA har slutat att prata med ÅFF-styrelsen. Om orsaken till den fallerade kommunikationen råder skilda meningar.

Förra året ökade Opel på i stort sett alla frågor. En entusiastisk Sverige-vd berättade att han inte gjorde saker utan att klarera med samarbetsrådet. I år är han mer samlad, när han förklarar varför GA avbrutit samtalen med ÅFF:s representanter.

– Vi tar det väldigt allvarligt. Men nedgången och betygen på relationerna förvånar oss inte. Det har funnits en frustration och till och med en förvirring bland återförsäljarna. De förstod inte fullt ut vad vi ville göra, säger Ralph Gonsalves.

Han förklarar resultatet delvis med att svaren samlades in under våren, just när GA omprövade sin kommunikation med ÅF.

– Vi tvingades dra slutsatsen att representanterna för ÅFF kanske inte talade för alla ÅF. Vi är säkra på att det var bättre att övergå till att kommunicera i andra forum. Samarbetet tog oss inte dit vi ville. Vi ville fokusera på hur affärerna kunde växa. Nu talar vi med alla återförsäljare i stället.

Han delar inte ÅFF:s bild om att det i grunden handlar om lönsamhet.

– Jag känner inte igen den diskussionen. Vi har alltid lönsamheten i fokus.

Ralph Gonsalves försäkrar att Opel värdesätter alla ÅF, med betoning på alla. Utan att vilja gå in på detaljer säger han att det fanns en inriktning från ÅFF:s styrelse att begränsa dem som ville satsa mer än tidigare.

– Vi upplevde att vi kompromissade. Vi är hur som helst optimistiska om att vi kan ha ett positivt samarbete i framtiden.

Enkätsvararna är mer missnöjda med prissättningen i år. Ralph Gonsalves tror att det kan bero på frustration över andra saker, till exempel försäljningen.

– Jag anser att vi har en marknadsmässig prissättning. Vi är säkra på att vi är konkurrenskraftiga.

Tar ni hänsyn till att Opel på den svenska marknaden är mindre än i Europa?

– Ja, det gör vi. Men vi tycker samtidigt att det är fel att fokusera på det. Vi måste tänka offensivt, inte defensivt. Våra kostnadsnivåer är ganska rimliga.

Resultatet visar också på en minskande nöjdhet med reklam och marknadsföring. Opelchefen vill nu lyfta fram kvaliteten, vilken ju också uppskattas av ÅF enligt enkäten.

– ÅF vill att vi investerar mer. Mitt budskap till dem är att vi kämpar varje månad med att öka marknadsföringen. Vi har den bästa kvaliteten, och vår uppgift är att förmedla det.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Erkännandet av vår produktkvalitet. Det ger oss en bra grund att stå på.

Vad är du mest missnöjd med?

– Helhetsbetyget, men vi är ganska säkra på att vi kommer att vända dem.

Vad vill du vässa?

– Vi vill få gång relationerna. Så fort som möjligt.

 

Text Rickard Jakbo / Foto Fredrik Stehn

 

Bristande lönsamhet

grunden till schism

Samarbetet kärvar rejält mellan ÅFF och Opels GA. Det märks både i enkätsvaren och på en besviken ÅFF-vd.

Går det att få lönsamhet i Opel-affären? Ja, säger GA. Nej, tveksamt, säger Opelhandlarna. Åsiktskrocken ligger bakom de sämre betygen i år, enligt ÅFF. Inte minst gäller det de kraftigt försämrade betyget på samarbetet mellan ÅFF och GA.

– Lönsamhetsfrågan har utlöst det här. Många tycker att det är svårt att få lönsamhet, men GA håller inte med. När vi inte hittar en gemensam grund att bygga på är det väldigt svårt att diskutera, säger märkesföreningens vd Peter Hallberg.

Nu har GA i princip slutat att diskutera med ÅFF.

– Det finns ingen vilja till samarbete. GA anser sig ha de kunskaper som den behöver utan oss. Men jag vet inte något märke som varit framgångsrikt utan ett bra samarbete med ÅF.

Varför vill de inte prata med er?

– Det är väl ett sätt för dem att markera sitt missnöje med ÅFF och oss i styrelsen. GA tycker att det är jobbigt att vi enträget pratar lönsamhet. Men vi är säkra på vår sak. GA tar inte hänsyn till att Opel i Sverige har en blygsam marknadsandel, utan jämför med marknader där Opel har upp till tio procent. Här blir det få bilar att slå ut kostnaderna på, säger Peter Hallberg.