Många chefsbyten är en

orsak till Nissans stagnation

AndersNissanNissan står och stampar. Reklam, biltillgång, servicemarknad och befogenheter att besluta går bra i årets enkät. Men ett avbräck i Norrland och fortsatt chefsruljangs kan ligga bakom den uteblivna framgången.

Även i år har Nissans Sverigechef bytts ut. Den tillträdande mannen på posten, Nissan Nordens försäljningschef Timo Tähtinen, blir den sjunde Sverigechefen på fem år. Bytena är en slump, säger den svenska ledningsgruppen och framhåller att väldigt få i personalen slutar.

Faktum är att ÅF-kårens nöjdhet med organisationen som helhet ökar en bit i år. Ändå är försäljningschefen Anders Hällasjö inte främmande för att chefsbytena kan ha påverkat resultatet. Det gäller till exempel support i bilförsäljningsfrågor. Nissan sjunker på flera parametrar, extra mycket när det gäller givna löften.

– Men vi håller vad vi lovar. För två år sedan skulle jag ha förstått detta, men den här förändringen känns konstig. Kanske beror det på chefsbytena. Vi har haft stand-in-managers i två år, säger försäljningschefen Anders Hällasjö.

En annan tänkbar orsak är situationen i Norrland under förra året. Regionchefen, med ansvar för i princip allt, slutade och ersattes inte direkt.

– Vi har inte haft en dedikerad person i Norrland under det senaste året. Men nu har vi återgått till att ha en chef på försäljningssidan och en på servicesidan, säger Anders Hällasjö.

När det gäller befogenheter och beslutsmässigt i bilförsäljningsfrågor går det dock uppåt.

– Ja, det jobbade vi mycket med vilket vi utlovade under förra årets GA-enkät, säger Anders Hällasjö.

När det gäller andelen som känner stark support från GA sjunker siffran tillbaka till 2011 års nivå, till knappt under 50 procent. ÅFF tror att det kan bero på tillgängligheten ute på fältet.

– Besöken i Norrland har ju legat nere i nästan ett år ungefär. Det ger ju inget bra resultat i en sådan här enkät, säger Anders Hällasjö.

– Jag har faktiskt motsatt intryck än vad ÅFF har här, att ÅF uppfattar att vi är mycket ute på fältet, inflikar servicemarknadschefen Jonas Haglund.

Han kan i alla fall glädja sig åt att den gamla surdegen med servicesupporten börjar bakas ut. I två års tid gavs låga betyg. Nu närmar sig Nissan godkänt. Enligt Haglund handlar det om att det gemensamma nordiska supportcentret har börjat sätta sig, och att ÅF köpt konceptet mer efter tydligare kommunikation.

 

Anders Hällasjö, vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Beslutsmässigheten. Att vi har infört mandat och verktyg för vår fältpersonal så att de kan ta snabba beslut.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi inte lyckats ta hand om våra ÅF i Norrland på ett bättre sätt.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Trimma försäljningsavdelningen för att kunna serva våra ÅF bättre.

 

Text Rickard Jakbo 

 

Marknadsförings-

dialog sänkte betyget

Gustafsson

Nissan påverkas fortfarande av återkommande vd-byten, enligt ÅFF.

Bland annat så har vissa delar av förbättringsarbetet stannat av.

Med tanke på att Nissan har fortsatt sin tradition av ständigt nytt folk på den högsta positionen kan det te sig märkligt att ÅF är mer nöjda med organisationen i år.

– Den sjätte var riktigt bra och omtyckt. Det fick ett genomslag i siffran, tror jag. Men han stannade bara ett halvår innan han blev headhuntad, säger Mats Gustafsson, ÅFF:s vd.

En annan positiv förändring är reklamen.

– De har satsat jättemycket på tv-reklam. Den fungerar. Vi är jättenöjda.

Siffrorna för supporten på bilförsäljningsområdet ligger dåligt till. Alla betyg sjunker utom det för ”befogenheter/ beslutsmässighet”.

– Den förre chefen ville verkligen delegera, och det fungerade bra så länge han var här.

GA verkar inte lyssna så mycket på ÅF:s synpunkter innan beslut fattas. Numera ligger Nissan i bottenskiktet i denna gren …

– Det handlar nog om marknadsföring och reklam. Vi diskuterade mycket i Sverige om detta, men så försvann frågan högre upp till nordiska HQ i Finland och många av våra synpunkter försvann.