En uttalad strategi
har gett resultat

Mitsubishi är årets runner up i GA-enkäten. Resan från 22:a plats på fyra år är resultatet av mycket medvetna förbättringar för att öka ÅF-nöjdheten, inte minst när det gäller lönsamhetsmålen.

Den svenska generalagenten för Mitsubishi tar GA-enkäten på allvar. Varje år väljer ledningsgruppen ut 20 fokuspunkter inom fem områden där de strategiskt försöker att förbättra sig. I fjol ledde det till en sjätteplats och i år alltså en silverplats. Betygen är bättre på i stort sett alla punkter.

Återförsäljarna blir allt nöjdare med affärsvillkoren, lönsamhetsmålen, garantianspråken och prissättningen på bilarna. Och även om de skulle vilja se att varumärket syntes bättre på den svenska marknaden tycker de att marknadsföringen har blivit bättre.

GA har en uttalad vilja att bistå återförsäljarna. Sådant avspeglar sig i betygssättningen. Det räcker inte med enbart klirr i kassan, det ska vara goda relationer med generalagenten också.

Mitsubishis ÅF känner att de får allt högre förståelse inom alla områden – utom när det gäller framtida produkter. De vill ha fler miljöbilar.

– Det finns saker som blev uppskjutna på grund av naturkatastrofen i Japan och som vi inte har kunnat berätta, men nu kommer åtta nya modeller inom en fyraårsperiod och samtliga modeller kommer att miljöanpassas, säger vd Thomas Holm.

Enighet råder om lönsamhetsmålen som GA och ÅF satt upp gemensamt.

Åttaårsgarantin på nybilar samt ett nytt bonussystem, relaterat till volymer och lojalitet, har gett många pluspoäng.

Tillgången på bilar i allmänhet och till premiärer i synnerhet har blivit avsevärt bättre.

På verkstads- och reservdelssidan har generalagenten också tagit sig. Ordentliga betygsklättringar är sannolikt resultatet av en förstärkning på servicesidan och en satsning på reservdelslagret. Och återförsäljarna tycks jättenöjda med den nya prispositioneringen med sänkta priser och längre betalningsvillkor på reservdelar.

Mitsus återförsäljare är nöjdast av alla märkeshandlare med generalagentens fokus på kundnyttan. Hela it-sidan har lyfts och generalagenten kännetecknas av snabba svar och stor synlighet på fältet. Symtomatiskt har antalet resdagar ökat.

Det finns vilja. Alla på huvudkontoret är inkörda på kommunikation med ÅF. En gång i veckan stäms läget av.

När intervjun görs får ledningstrojkan inte veta årets placering i rankningen.

– Vi är inte i mål än, men vi hoppas på en sjätteplats, säger Thomas Holm.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Stoltast är jag över bedömningen av vår organisation och vår kvalificerade personal. Höga betyg på vår personal betyder ju att återförsäljarna har stort förtroende för oss.

 

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag är inte missnöjd med något, vi har ju gått framåt på praktiskt taget alla punkter.

 

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Som vanligt ska vi gå igenom alla enkätsvar och göra en femgradig priolista inom all områden. Det är en ständigt levande process hos oss.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

ÅFF pratar

bra med GA

Återförsäljarnas höga betyg på Mitsubishis GA utgår från konstruktiva möten och en respektfull lyhördhet. Ett samarbete som har gett resultat.

– Vi är överens om att det viktigaste är att öka volymerna markant och nå ökade intäkter för återförsäljarna. Målet är att alla ÅF ska sälja minst hundra bilar per år, också på mindre orter. Tillsammans med GA har vi redan fått upp volymerna och därmed lönsamheten, säger återförsäljar-föreningens ordförande Tommy Johansson.

ÅF tar faktiskt av sina marginaler för att medfinansiera kampanjer och garantier.

– Tillsammans har vi komponerat marknadens bästa garantier om åtta år.

På önskelistan står fler modeller, framför allt miljöklassade bilar med bränslesnåla dieselmotorer.

– Och så måste märket ges kraftigare strålkastarljus på svenska marknaden. Framdeles vill vi också stärka utbildningssidan och lönsamheten både på bilföretagen och eftermarknaden, säger Tommy Johansson.