Mercedes GA – segraren 2011

Grattis alla Mercedeshandlare! Ni har den i särklass bästa generalagenten i dag. Grattis också till Johan Olsson. Personbilssidan får toppbetyg i årets GA-enkät.

Mercedes är ett paradexempel på vad som krävs för att bygga en lyckosam relation mellan återförsäljare och generalagent. På fyra år har märket klättrat från 22:a till 1:a plats.

Förtroendet bland återförsäljarna bottnar i bra kommunikation.

– Vår dialog är verkligen rak och ärlig utan dolda agendor, säger Johan Olsson som är försäljningsdirektör på personbilssidan.

Snabba beslut är styrkan hos generalagenten. Deras fältorganisation fungerar.  Teamen, där regionchefer jobbar tajt med servicekillarna och finansbolaget, både på person- och lastbilssidan, är homogent sammansvetsade.

– Våra regionchefer ska vara så vassa att de när som helst skulle kunna ta plats i en ÅF-styrelse. Och de har mandat att agera, säger Johan Olsson.

Han tillträdde 2007 och startade resan. Generalagenten har vässat så gott som hela sin outfit till återförsäljarnas fromma.

På enkätfrågan ”Känner du en stark support från din generalagent?” ger Mercedeshandlarna det högsta betyg som går att ge.

Lyhördheten har ökat markant, inte minst för lönsamhetsaspekten.

– Den har också haft superfokus i strategin, vi har ett bra bonussystem i dag, säger Johan Olsson.

Utbildningssidan har tagit stora kliv framåt. Annonseringen och marknadsföringen är återförsäljarna också avsevärt mer belåtna med. Så har den ju i mångt och mycket också utformats av en grupp där ÅF ingår. Kampanjer kvartalsvis länkas ihop med den lokala marknadsföringen och Mercedes spetsar in sig på att synas på stora väl utvalda event.

Good will-åtagandena på nybilssidan får goda vitsord.

– Vi har kommit mycket närmare ÅF i samtalen. Och det är raka klara besked om hur garantiärenden ska regleras, de går rakt igenom, säger Johan Olsson.

Det är bara finansbolaget som ÅF är purkna på. Men där är en omfattande förändring på gång.

Det ska bara tilläggas att bilförsäljningen går som, ja, som Mercedesbilar kanske.

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att hela vår marknadsstrategi tycks funka från ledning till kvalificerad fältpersonal. Jag är också väldigt glad för att vår servicemarknad har rest sig så kraftigt. Och att vår marknadsföring fungerar urbra i det regionala samarbetet.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag kan säga att jag inte är nöjd med finansbolaget, men där har jag en plan.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Finanseringsprodukten. Betygen på den ska öka kraftigt till nästa år. Resan har startat.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn och Tommy Andersson

Supporten är stark

Mercedeshandlarna ger sin generalagent absolut högsta betyg när det gäller supporten och har lyft märket från brons i fjol till en guldplats i år.

– Vi har en bra GA. Relationen, dialogen och samarbetet har förbättrats. Fältfolket har fullmakter att fatta beslut och ÅF kan lita på vad som gäller. Gemensamt har vi jobbat fram en långsiktig tillväxtstrategi, säger ÅFF-ordföranden Jan Vestlund.

Från båda håll har parterna varit angelägna om att få ett tajt bra partnerskap och jobba ihop om långsiktiga strategier för att stärka lönsamheten.

– Vi har borrat in oss på frågor i GA-enkäten där vi har legat lite lägre, till exempel it-stödet. Olika arbetsgrupper i ÅFF har diskuterat och lagt fram förslag så att allt har varit väl förberett när vi har mött GA. Det är inga långbänkar, vi kommer till skott snabbt.

Stort fokus har lagts på kundnöjdheten.

– Vi är måna om att ligga i topp där. Alla ska ju vara nöjda, inte bara vi utan konsumenterna och generalagenten också.

Återförsäljarna är mycket nöjda med den ökade förståelse som GA visar för beghanteringen.

Det är bara finansbolaget som röner missnöjesyttringar.

– Det är något vi måste jobba vidare på. GA gör allt den kan men har inte nått ända fram än, säger Jan Vestlund.