Mercedes bäst i år igen

Mercedeshandlarna gjorde det igen, lyfte upp sin generalagent som Sveriges bästa. På garantisidan lirar Mercedes i en division för sig, när det gäller betalningstider, enkelhet, hantering av tvistemål och godwill också.

Mercedes-Benz framgång i GA-enkäten kan resumeras i lyhördhet. Märket toppar fem av de sju ämnesområdena som rör just lyhördhet.

Personalen är snabbfotad, i synnerhet på säljsidan tycks det.

– Ambitionen är verkligen att stödja handlarna och de känner förhoppningsvis att vi vill vara framgångsrika tillsammans med dem, säger Johan Olsson som numera har avancerat till divisionschef för både Sverige och Danmark.

Överlag är återförsäljarna väldigt belåtna med servicemarknadssupporten, men just synbarheten har dalat lite. En trolig orsak är att två nyckelpersoner har slutat under året, bland annat en tung regionchef, och Johan Olsson själv har den senaste tiden haft två roller.

Högt på agendan står en ny succession,

– Så vi kan åka igen.

Det finns några fler områden där ÅF:s förtroende har minskat, desto fler där det har ökat. Fjolårets missnöje med finansprodukten har börjat rättas till. Johan Olsson lovade det och på enkätfrågan att ”fullfölja åtaganden och givna löften” får Mercedes det i särklass högsta betyget.

Betygen på garantiområdena är kraftigt höjda.

– Återförsäljarna får ta stort eget ansvar utifrån sin budget, säger Johan Olsson.

Höjda betyg och topplacering är det också på kundnöjdhetsmätningarna, ”en process som satt sig efter många år”.

Ett tidigare bra samarbete med märkesföreningen har blivit ännu bättre. Leveransprecisionen också, ”den har vi jobbat stenhårt på”. Mycket nöjda är återförsäljarna med utbildningsinsatserna och avtalen som i stort sett är färdiga.

Satsningar på it-områdena återspeglar sig positivt i betygen.

Ska det ordas mer om frågor där handlarnas förtroende har dalat är det lönsamheten och tillgång på bilar.

– Kärvare tider i allmänhet, kommenterar Johan Olsson, Mercedes B-klass och ML:s försäljningsframgångar i synnerhet har lett till viss bilbrist.

Däremot förstår han inte anledningarna till sänkta betyg för marknadsföringen av reservdelar, ”vi har ju kört så hårt på marknadsföringen av originaldelar” och företagsledningen exponering mot konsument, ”märkligt, vi som haft ännu fler event …”.

Om framtiden säger han:

– Vi kommer med en bred palett av nya modeller, framför allt kompaktbilar.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att vi fortfarande ligger i topp i fråga om affärsledning och närvaro på fältet, att vi faktiskt kommer när återförsäljarna behöver oss. Och naturligtvis att vi börjar komma till rätta med finansieringsprodukten.

Vad är du mest missnöjd med?

– Egentligen inte mycket, största skälet till nedgångarna beror på konjunkturen. Men jag har kanske tagit för lätt på störningarna i samband med personalbytena, det tar jag på mig själv.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Det viktigaste är att få den nya organisationen, det nya teamet, att sätta sig med en ny försäljningschef i Sverige och en ny regionchef. Så vi kan åka igen.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

 

Dynamiskt samråd

Det tajta samarbetet mellan Mercedes GA och märkesförening består. För ÅFF-ordföranden Jan Vestlund är hemligheten att aldrig slå sig till ro.

Det är dynamik i samarbetet mellan Mercedes GA och ÅFF. Energi.

– Snabba beslut och förändringar om marknaden kräver. Vi ställer krav på varandra och jobbar tajt, men självklart finns meningsskiljaktigheter, säger Jan Vestlund.

Samma förhållande gäller med finansbolaget, som var fjolårets enda egentliga missnöjesområde. Betygen är betydligt bättre i år.

– Det finns fortfarande saker att förbättra. Vi har ju krav på varandra och det gäller att visa respekt från båda håll.

Också om betyget sjunkit något är Mercedeshandlarna fortfarande de som är nöjdast med GA:s lönsamhetsmål för ÅF.

– Lönsamheten är den viktigaste frågan, vi måste se till att den bibehålls. Den har ju gått ner och det är av största angelägenhet att hitta rätt tillväxtstrategi. Jag hoppas och tror att GA, tillsammans med oss, kan leva upp till de tydligt satta målen.

– Vi är nöjda med bonusfördelningen, men det måste hela tiden jobbas med lönsamhetsfrågorna, de får aldrig glömmas bort.

Av alla märken är Mercedeshandlarna de som är mest belåtna med produkterna.

– Att produkterna håller hög kvalitet är ju grunden, då får vi en hög kundnöjdhet.