Mazdas återförsäljarnät
under förändring

Mazda är mitt i en stor omstrukturering av sitt ÅF-nät. Drygt 50 handlare ska minskas till 30, för att på sikt bli cirka 40. I skenet av uppsagda handlare backar index med 1,8 procent till 93,0.

Enligt Mazdas generalagent är syftet med omstruktureringen att höja kvaliteten på ÅF-nätet.

– Vi har haft för stor spridning bland handlarna. Mindre än en fjärdedel av försäljningen har kommit från mer än hälften av handlarna, säger Klaus Oest, vd för Mazda Motor Sverige.

Historiskt har Mazda alltid fått högre betyg på servicerelaterade frågor och lägre på försäljningsfrågor. Mönstret går igen även i årets enkät.

– Vi har lidit av den starka yen-kursen som har påverkat lönsamheten, men situationen är något bättre nu. Till skillnad från flera av våra japanska kolleger har vi inte drabbats så hårt av jordbävningen, eftersom våra fabriker finns i södra Japan, säger Klaus Oest.

På flera områden går Mazda framåt, på biltillgång och leveransprecision, garantifrågor, liksom närvaron på fältet.

– Där har vi haft fler regionchefer under året.

Även ledningens närvaro premieras.

– Vi har försökt vara extra synliga och svarat på frågor från de handlare som inte ska fortsätta.

Samarbetet med märkesföreningen beskrivs som intensivt och välfungerande.

Största tillbakagången återfinns på området finansiella lösningar där handlarna är rejält missnöjda med det mesta.

– Här måste vi omedelbart ta reda på orsakerna till missnöjet, säger Klaus Oest.

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Jag är mest nöjd med att vi kommer relativt oförändrat igenom enkäten trots att vår omstrukturering är inne i sin mest intensiva fas. Jag var rädd för proteströstning, men så verkar det inte ha blivit.

Vad är du mest missnöjd med?

– Nytt för i år är att vi har bestämt oss för att arbeta extra med finansfrågorna. Då är det tråkigt att behöva konstatera att vi går åt motsatt i håll i betygen. När det gäller annonsering är betygen låga och där måste vi bli mer säljorienterade.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Vi ska bli färdiga med omstruktureringen av ÅF-nätet så att vi är klara med laget. Då kommer vi att kunna arbeta mer intensivt med handlarna.

 

Text Niklas Aronsson

Återförsäljarna känner tillförsikt

Svårt att göra en rättvis bedömning av årets resultat eftersom Mazda är mitt i en omstrukturering, summerar återförsäljarföreningen.

Per Andersson, ordförande i Mazdas återförsäljarförening säger:

– De som inte ska fortsätta är väldigt negativa, medan de andra är positiva, säger han.

Annars känner Per Andersson igen sig i Klaus Oests beskrivning av läget.

– Vi har en bra dialog med GA och känner att de tar till sig av vår kritik. Som till exempel satsningen på fler regionchefer.

Däremot har man inte fått samma gehör när det gäller marknadsföringen. Där vill märkesföreningen se mer inriktning på säljkampanjer och mindre på att skapa identifikation kring varumärket.

– Det är mycket fokus på Mazdas historia och det säljer man i alla fall kortsiktigt inga bilar på.

I grunden är han dock positiv inför framtiden.

– Snart är omstruktureringen klar och nya produkter är på väg in så nu börjar det kännas bra igen att vara Mazda-handlare.