Mazdas jämnhet

skördar frukter

Stabila Mazda ökar en knapp procent till 104,4 och behåller sin åttondeplacering från i fjol. ÅF gör tummen upp för nytt finansbolag, medan det pågående införandet av nya standards drar ner betyget.

Sedan omstöpningen av ÅF-nätet för några år sedan har läget stabiliserat sig och Mazda har nu under en rad år varit topp tio.

– Med tanke på de utmaningar vi har haft med billtillgång till exempel är vi nöjda, säger Klaus Oest, chef för Mazda Sverige.

Det finns en förutsägbarhet i svaren från ÅF som inger trygghet. Ett exempel är den just nämnda frågan om biltillgång där betygen i fjol var riktigt dåliga. Då sa Klaus Oest att den nyöppnade fabriken i Mexiko skulle råda bot på den skrala tillgången på bilar och även om betygen kanske inte är i topp just där, är de i alla fall rejält förbättrade mot i fjol.

När Mazda nu också har bytt finansbolag till DnB, där märket sannerligen inte rosade marknaden med det förra finansbolaget, finns det numera inga riktigt dåliga områden.

– Just för tillfället är vi inne i en hektisk period med flera produktlanseringar och införande av nya standards, något som alltid verkar upplevas som en påfrestning för ÅF, säger han.

Betygen gällande standards för försäljning backar ett halvt steg till strax över 3.

– Det visar ändå att vi har situationen under kontroll, men här är kundernas krav på en uppdaterad, fräsch miljö avgörande, säger han.

GA-personalen får överlag bra vitsord och det gäller kanske framför allt på eftermarknadssidan. Klaus betonar flera gånger styrkan i det lilla gänget som servar ÅF.

– Det känns extra bra när man tänker på hur få de är, säger han.

För ett tiotal år sedan var Mazda ett märke som utmärkte sig positivt på eftermarknadssidan. I dag är resultatet mycket jämnare. Det som saknas är möjligen några riktiga spetsområden där man kan vara med och fajtas bland de allra bästa, nu är man lite efter den absoluta toppen rakt igenom.

 

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Jag är faktiskt nöjd med alltihop under rådande läge. ”Stark tobak” som vi säger i Danmark.

Vad är du mest missnöjd med?

– Enkäten visar att det finns en del att tag i både mot ÅF och internt, till exempel gäller det frågor kring företagsförsäljning och marknadsföring.

Det vill jag vässa till nästa i års enkät?

– Jag vill titta på alla frågor punkt för punkt för att se vad vi kan göra. Det finns inget område som inte fungerar alls tycker jag.

Text och foto Niklas Aronsson

 

Stabil organisation

och god tillväxt

Mazda Sverige har en stabil organisation, vilket syns på betygen i GA-enkäten. Det håller Lukas Orrby, på Mazdas återförsäljarförening med om.

– Vi växer hela tiden och det har gett en del växtvärksproblem. Det gäller framför allt bristande tillgång på bilar vilket ger långa leveranstider. Det är just nu det största problemet vi brottas med, säger han.

Han understryker att vad gäller just biltillgång så ser det redan bättre ut nu än vid enkättillfället. En fråga där handlarna ger sämre betyg rör standards. Men någon dramatik finns inte i frågan.

– Vi går nu från att knappt ha haft några krav alls, till en situation där vi ska göra en hel del förändringar. Förändringar som innebär en kraftig kostnadsökning för oss återförsäljare och det är klart att för en mindre handlare blir kostnaden per såld bil väldigt hög, då investeringen är ungefär densamma för alla återförsäljare.

Han menar att lönsamheten är okej, men att den kunde ha varit bättre. Med den volymökning vi nu ser på Mazda under 2015 så kommer lönsamheten också att förbättras. Vi räknar med att nå 6000 bilar under 2015 vilket är en ökning med nästan 4000 bilar sedan 2012.

– Tillsammans har vi ett långsiktigt mål på tre procents marknadsandel vilket innebär cirka 9000 bilar, säger Lukas Orrby. Med de nya produkterna vi har och med ökad biltillgång så kommer vi att nå det, avslutar han.