Sämre index men

bättre placering för Mazda

Klaus-Oest-2014Efter två fina år blir det nu en rekyl i index då Mazda backar 1,9 procentenheter. Ökad försäljning har lett till att tillgången på bilar blivit ett problem.

Resultatet gör att Mazda hamnar på en åttondeplats totalt, vilket paradoxalt nog är en placering bättre än i fjol.

– Egentligen borde vi ha fortsatt vår uppgång med tanke på att vi har haft en så fin utveckling på försäljningssidan. Det enda som är riktigt nytt är att vi i år ska implementera nya ÅF-standards, säger vd Klaus Oest.

På frågan om standards sjunker betygen ett halvt steg när det gäller försäljning, trots att man från GA:s håll försökt involvera handlarna från början.

– Jag upplever att det har funnits en stor entusiasm för detta och att i princip alla sagt sig vilja införa den nya standarden.

Mazda har ett mål att på sikt bli ett treprocentsmärke. Det är en dubblering av dagens nivå.

– Vi har fräscha produkter och en positiv utveckling, säger han.

Ett område där betygen gått bakåt är tillgång på bilar.

– Jag är inte förvånad. Vi har lanserat flera nya modeller och fabrikskapaciteten har inte räckt till. Nu har Mazda öppnat en ny fabrik i Mexiko och det gör att detta kommer att rätta till sig.

Åt motsatt håll går betygen på reservdelsområdet, särskilt när det gäller distributionssystem och möjlighet till akutorder. Där är det rejält upp.

– Vi har ett flygordersystem som innebär att det man beställer från reservdelslagret i Belgien före halv fyra på eftermiddagen ligger där på morgonen.

En anledning till att betyget inte blir bättre är de utomordentligt usla betygen för finansbolaget. Här kommer det att bli förändringar då det gällande avtalet löper ut under året.

– Vi väntar ut det och sedan hoppas vi att vi kan få en mer uppskattad lösning till stånd.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Årets enkätresultat speglar en bättre balans mellan å ena sidan marknadsföring och försäljning, där betygen har stigit, och å andra sidan eftermarknadsområdet.

Vad är du mest missnöjd med?

– Vi har fått en rad nya återförsäljare under året och vi har inte riktigt hunnit med att utbilda dem inom till exempel garantiområdet. Det tror jag är ett skäl till att vi backar just där.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Självfallet är finansfrågorna viktiga för handlarna och här har vi mycket att jobba med framöver. Vi vill komma tillbaka på garantiområdet och på frågor som rör synlighet på fältet där vi dippar lite.

Text och foto Niklas Aronsson

 

 

Leveranstiderna

irriterar

Motorbranschen Örebro

Lukas Orrby, ordförande i Mazdas märkesförening, blir först en smula förvånad över att betygen gått ner något i totalindex. Det finns en stark framtidstro i Mazdaledet och samarbetet med generalagenten har fungerat tillfredsställande under flera år.

– Vi har haft ett bra år med god försäljning och trodde nog vi skulle öka lite, men när jag hör på vilka områden vi tappar så förstår jag bättre. Vi har haft långa leveranstider på grund av den ökade försäljningen, ingen tvekan om den saken. Sedan har avsaknaden av ett finansbolag som vi kan använda för kundfinansiering lett till irritation, säger han.

Det tredje området som förklarar varför index går ner rör standards. Där har diskussionen om ett nytt utseende i bilhallarna påbörjats.

– Det finns helt säkert en osäkerhet hos handlarna vad det kommer att kosta, säger han.

Generellt tycker Lukas Orrby att generalagentens bemanning släpar efter den volymökning som varit de senaste åren.

– Vi tycker i vissa avseenden att det är en för tunn organisation. Konkret hade vi till exempel behövt hjälp med att flytta runt bilar mellan återförsäljare för att bättre kunna utnyttja de bilar som finns, inte minst mot bakgrund av de låga betyg vi har på just frågan om tillgång på bilar.