2012: Märkesrapporter

Detta är en sammanställning över hur svaren fördelar sig hos respektive GA. Resultaten jämförs med föregående år och med det genomsnittliga värdet.

 

1. Audi

Svar på 20 frågor.

11. Lancia (Chrysler)

Svar på 20 frågor.

20. Seat

Svar på 20 frågor.

2. BMW

Svar på 20 frågor.

12. Mazda

Svar på 20 frågor.

21. Skoda

Svar på 20 frågor.

3. Chevrolet

Svar på 20 frågor.

13. Mercedes

Svar på 20 frågor.

22. Subaru

Svar på 20 frågor.

4. Citroen

Svar på 20 frågor.

14. Mitsubishi

Svar på 20 frågor.

23. Suzuki

Svar på 20 frågor.

5. Fiat

Svar på 20 frågor.

15. Nissan

Svar på 20 frågor.

24. Toyota

Svar på 20 frågor.

6. Ford

Svar på 20 frågor.

16. Opel

Svar på 20 frågor.

25. Volvo LV

Svar på 20 frågor.

7. Honda

Svar på 20 frågor.

17. Peugeot

Svar på 20 frågor.

26. Volvo PV

Svar på 20 frågor.

8. Hyundai

Svar på 20 frågor.

18. Renault

Svar på 20 frågor.

27. VW

Svar på 20 frågor.

9. Isuzu

Svar på 20 frågor.

19. Scania

Svar på 20 frågor.

28. VW LLV

Svar på 20 frågor.

10. Kia

Svar på 20 frågor.

Intervjuer 2015