2015: Märkesrapporter

Detta är en sammanställning över hur svaren fördelar sig hos respektive GA. Resultaten jämförs med föregående år och med det genomsnittliga värdet. Först finns ett diagram som visar hur respektive märke placerat sig under alla år i GA-enkäten – upp till 20 år för de som varit med sedan starten. Därefter kommer detaljerade diagram från årets undersökning.

 

OBS! Det är många diagram under varje märke, så det tar en stund innan alla laddas – ha tålamod!

 

1. Audi

Alla års placeringar och 38 frågor.

10. Mazda

Alla års placeringar och 38 frågor.

19. Seat

Alla års placeringar och 38 frågor.

2. BMW

Alla års placeringar och 38 frågor.

11. Mercedes KF

Alla års placeringar och 38 frågor.

20. Skoda

Alla års placeringar och 38 frågor.

3. Citroën

Alla års placeringar och 38 frågor.

12. Mercedes PV

Alla års placeringar och 38 frågor.

21. Subaru

Alla års placeringar och 38 frågor.

4. Fiat

Alla års placeringar och 38 frågor.

13. Mitsubishi

Alla års placeringar och 38 frågor.

22. Suzuki

Alla års placeringar och 38 frågor.

5. Ford

Alla års placeringar och 38 frågor.

14. Nissan

Alla års placeringar och 38 frågor.

23. Toyota

Alla års placeringar och 38 frågor.

6. Honda

Alla års placeringar och 38 frågor.

15. Opel

Alla års placeringar och 38 frågor.

24. Volvo LV

Alla års placeringar och 38 frågor.

7. Hyundai

Alla års placeringar och 38 frågor.

16. Peugeot

Alla års placeringar och 38 frågor.

25. Volvo PV

Alla års placeringar och 38 frågor.

8. Isuzu

Alla års placeringar och 38 frågor.

17. Renault

Alla års placeringar och 38 frågor.

26. VW

Alla års placeringar och 38 frågor.

9. Kia

Alla års placeringar och 38 frågor.

18. Scania

Alla års placeringar och 38 frågor.

27. VW Transport

Alla års placeringar och 38 frågor.