2014: Märkesrapporter

Detta är en sammanställning över hur svaren fördelar sig hos respektive GA. Resultaten jämförs med föregående år och med det genomsnittliga värdet. Först finns ett diagram som visar hur respektive märke placerat sig under tio år i GA-enkäten. Därefter kommer detaljerade diagram från årets undersökning.

 

OBS! Det är många diagram under varje märke, så det tar en stund innan alla laddas – ha tålamod!

 

1. Audi

Tio års placeringar och 29 frågor.

10. Mazda

Tio års placeringar och 29 frågor.

19. Skoda

Tio års placeringar och 29 frågor.

2. BMW

Tio års placeringar och 29 frågor.

11. Mercedes

Tio års placeringar och 29 frågor.

20. Subaru

Tio års placeringar och 29 frågor.

3. Citroën

Tio års placeringar och 29 frågor.

12. Mitsubishi

Tio års placeringar och 29 frågor.

21. Suzuki

Tio års placeringar och 29 frågor.

4. Fiat

Tio års placeringar och 29 frågor.

13. Nissan

Tio års placeringar och 29 frågor.

22. Toyota

Tio års placeringar och 29 frågor.

5. Ford

Tio års placeringar och 29 frågor.

14. Opel

Tio års placeringar och 29 frågor.

23. Volvo LV

Tio års placeringar och 29 frågor.

6. Honda

Tio års placeringar och 29 frågor.

15. Peugeot

Tio års placeringar och 29 frågor.

24. Volvo PV

Tio års placeringar och 29 frågor.

7. Hyundai

Tio års placeringar och 29 frågor.

16. Renault

Tio års placeringar och 29 frågor.

25. VW

Tio års placeringar och 29 frågor.

8. Isuzu

Tio års placeringar och 29 frågor.

17. Scania

Tio års placeringar och 29 frågor.

26. VW Transport

Tio års placeringar och 29 frågor.

9. Kia

Tio års placeringar och 29 frågor.

18. Seat

Tio års placeringar och 29 frågor.

Intervjuer 2015