Växtvärk orsaken
bakom Kias tillbakagång

Kia, ett av världens snabbast växande bilmärke 2010, har lidit av växtvärk. Svenska ÅF har sänkt betygen på sin generalagent med 8,1 i index, likväl finns ljuspunkter och tillförsikt.

Kia åker ner i årets enkät från en 6:e till en 16:e plats. Och otvivelaktigt är det den bristande tillgången på bilar vid nylansering och leveransförseningar som gör att betygen dyker.

– Kia har ju sprutat ut bilar. Nya Sportage, till exempel, har ökat med 573 procent hittills i år – trots brist på bilar. Och häpnadsväckande många kunder har beställt dem fullutrustade. Det är inte bara i Sverige som efterfrågan har varit stor. Det har varit oerhört svårt för oss att kunna ge ÅF raka svar och jag har full förståelse för deras frustration, säger nye vd:n Peter Himmer.

Försäljningsökningens aber spiller över på säljutbildningen och reservdelsförsörjningen.

– Vi har inte ändrat någon policy eller riktning, men vi har haft problem med reservdelsförsörjningen och i början av bilars livscykler tar det ju dessutom lite tid innan lagerhyllorna har fyllts på.

Leveransstörningar vid nybilsintroduktion, reservdelsbris, och ett nytt garantihanteringssystem som sjösattes strax före det att enkäten gick ut, ser Himmer som bidragande orsaker till nedgången men också vakanser på ett antal positioner i organisationen och växtvärken har påverkat.

– Från 2005 har vi vuxit från 1,1 procent marknadsandelar till 4,6 procent i fjol i en liten organisation. Men vi ska utöka och under året kommer vi att anställa åtta personer för att bli större i rocken och komma i fatt.

Det är för Kia, som för många andra märken med leveransproblem: missnöjet sprider sig till det allmänna förtroendet.

Men det finns saker som får bättre betyg; Kia-handlarna är nöjda med it-systemen och it-lösningarna, tillfreds med finansbolaget och det mesta på verkstadssidan samt ledningens befogenheter.

Någon rispa i grundförtroendet syns inte i enkätsvaren.

– Vi har i grunden en bra relation och i mångt och mycket en ömsesidig samsyn, säger Peter Himmer.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att vi i grunden, trots alla störande yttre faktorer, fortfarande har en god relation och kommunikation med återförsäljarföreningen. Vi har ett bra avstamp.

Vad är du mest missnöjd med?

– Tappet givetvis! Det är trevligare att öka, eller åtminstone ligga kvar på samma nivå som tidigare.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Eftersom vi är en så liten organisation och har växt så kraftigt försäljningsmässigt måste vi bli bättre inom flera områden, med extra fokus på servicemarknaden.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

ÅFF ser en ljusning

efter årets nedgång

En kraftig försäljningsökning och leveransproblem vid nylanseringar är kärnan till Kias fall. Detta till trots är framtidsutsikterna goda.

Årets förtroenderas till trots är ÅFF optimistisk.

– Samarbetet fungerar bra. Nye vd:n är lyhörd och uppmärksam på problemen. Det har kommit igång ett antal bra projekt inom eftermarknaden, bland annat för att förbättra garantihanteringen som ibland upplevs som krånglig, säger Roland Jönsson, ordförande i Kias ÅFF.

Men han hade årets enkätras lite på känn.

– En bristande biltillgång vid lansering av nya modeller har förstås slagit igenom. När kunder och återförsäljare står entusiastiska och inga besked om billeveranser kommer, när kunder som ska lämna inbytesbilar hinner köra många mil ytterligare än priset är baserat på, då är det lätt att känna sig frustrerad.

– Det var ju en kraftig försäljningsökning i fjol och förväntningarna var därför extra höga inför lanseringen av speciellt en ny modell och så kom varken bilar eller besked. Det handlade ju inte om tre veckors försening, snarare om tre månader eller längre. I takt med att vagnparken och marknadsandelarna ökar, ökar givetvis kraven på support från Kia Sverige också.

Vakanser och byten på ledande poster kan också ha gjort återförsäljarna avvaktande.

– Viktigast är att GA själv är medveten om missnöjet och jag har uppfattningen att de är det och tar till sig vad vi tycker. Dialogen via ÅFF-styrelsen och de olika samarbetsråden är god och konstruktiv, säger Roland Jönsson.