Förbättrad kommunikation

höjer betygen för Kia

Det finns tre ord som återkommer i nästan varje svar när man pratar GA-enkät med Kiafolket: tydlighet, förståelse och enkelhet. Det råder nästan en sakral stämning i konferensrummet när Peter Himmer utropar sin glädje över några av frågornas höga betyg.

Det har gått bättre för Kia i år. Inga jättesteg, men 2,8 procents indexförbättring. Det innebär att de klättrar ett steg upp i årets rankning till 12:e plats. Förra årets leveransproblem och tidigare års växtvärk har botats. Medicinen heter kommunikation.

– Många frågor i enkäten har fått bättre betyg även om vi egentligen inte förändrat något. Men jag tror att det är ändringar vi gjort tidigare som inte gav utslag i förra enkäten. Ett exempel är marginalsystemet som upplevs bättre, säger Peter Himmer.

När det gäller marknadsföringen vann Kia förra årets pris från tidningen Resumé som det varumärke som fick bäst KPI, alltså vilket varumärke som får mest tillbaka i köpintention (investerad krona).

Förra årets största stötesten tillgång på bilar har det svettats över en del sedan vi sågs sist. Det har också gett goda resultat.

– Från början var det inte mycket vi kunde göra eftersom efterfrågan var så stor i hela världen. Men man pressade ut några bilar till från huvudfabriken och bygger fler fabriker för att klara efterfrågan. Sedan jobbade vi mycket med planering för att både vi och ÅF ska ha ett optimerat lager.

Förra årets klagomål över garantihanteringen har blivit lite bättre, något som förstås är viktig för en GA med bilar med sju års fabriksgaranti, något som gör garantifrågan laddad. Och ÅF verkar gilla vad de hör.

De ger sin GA bättre betyg i affärsledarskapsförmåga, förståelse för den lokala marknaden och tillgänglighet och synlighet. Service på försäljningssidan och reservdelar får plus. Samarbetet med märkesföreningen är bättre. GA har långsiktiga mål, kvalificerad personal och man känner en stark support – helt enkelt!

– Vi har blivit bättre, fler och vi har mer tid.

Sämre än förra året har det gått i betyget om att GA har en marknadsanpassad prissättningspolitik för bilar, men Kia ligger ändå över snittet.

 

Vad är du mest nöjd med?

– Att det vi gör med ÅFF faktiskt är det vi beslutar tillsammans. Att det rör på sig – det blir förbättringar hela tiden. Vi snackar inte, vi gör. Det ger resultat fortare.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag är inte missnöjd med resultaten. Jag är överlag väldigt nöjd. Klart att vissa förändringar kunde gått fortare. Ibland är jag otålig, fast vissa saker måste ta tid. Vi har så mycket vilja.

Vad ska du vässa till nästa år?

– Servicemarknaden, affären, kommunikationen, bibehålla vår marknadsföring, fortsätta utveckla datasystemen och förenkla vardagen för handlarna.

Text Maria Eriksson

 

 

De lyssnar och tar in

Roland Jo¦ênsson 6844Förra årets lite kritiska inställning till kommunikationen mellan GA och ÅF har förbytts helt mot optimism och framtidstro.

Roland Jönsson, ordförande i märkesföreningen, håller med om att kommunikationen har spelat en stor roll, men också att den otålighet som Kias ledning kan känna i väntan på genomslag efter förändringar smittar av sig på ÅF.

– Kias organisation har förändrats, utökats och nya människor har tillträtt och det tar tid innan vissa beslut får genomslag. Vi får ha tålamod. Det viktiga är att Kia utvecklas så positivt.

Ett av de få minustecknen som finns handlar om GA:s marknadsmässiga prissättningspolitik. Kia ligger visserligen över snittet, men har minskat något. På det har Roland Jönsson egentligen ingen fundering mer än att det inte är något som han har hört från ÅF.

Att samarbetet med märkesföreningen har ökat är han däremot inte förvånad över.

– Samarbetet har alltid varit bra. Men även där har det tagit tid att få genomslag och innan ÅF märker av det arbete som läggs ner, bland annat med kommunikationen. Vi har flera väldigt kompetenta samrådsgrupper och från Kia är lyhördheten stor. De lyssnar och tar in.