Växtvärken har ersatts av

leveransproblem för Kia

Peter-Himmer-1

Med en vagnpark som är en av de yngsta i Sverige jobbar Kia på att växa in i kostymen. Hårt arbete har lönat sig. Efter att förra året ha åkt ner fyra steg tar Kia ett rejält kliv upp till 13:e plats med 5 procents indexökning.

Växtvärken har ersatts av leveransproblem. Den väsentliga frågan för kommande år är: kan Kia klara av leveransproblemen av de populära bilarna?

– Leveranserna har blivit bättre, men en del återstår fortfarande. Försäljningen har ökat, men det är en tröghet i systemet. Kia växer så det knakar och efterfrågan globalt ökar snabbare än produktionskapaciteten, säger vd Peter Himmer.

Men är det inte bättre att ta hem ett större lager?

– Det är svårt då den höga efterfrågan är något som drabbat hela marknaden. Även Bil Sweden har gått ut och informerat om längre leveranstider.

Statistiken visar emellertid att Kia sålde färre bilar 2013 än 2012, även om 2014 har börjat bättre. Kanske är det mer riktigt att justera GA:s prognoser?

Fjolårets resultat för finansiella produkter har fortsatt att utvecklats positivt. Det blir positiva kommentarer från Peter Himmer när han läser hur många som är nöjda med de finansiella lösningarnas konkurrensförmåga – en tredjeplats!

Garantipolicyn, som också hamnade lågt förra året, klarar sig något bättre, men långt ifrån bra. Betygen är alla under strecket och bland de sämsta.

Något som drar ner betyget betydligt med en jumboplats är garantipolicyn beträffande lönsamheten på reservdelar.

– Det är lite märkligt att vi hamnar sist här. Vi måste påvisa att delarna är lönsamma för ÅF. Det är i mångt och mycket mer en kommunikationsfråga.

Det finns flera områden där Kia förbättrat sig. De lyssnar mer, syns mer, får bättre betyg för marknadsföringen och handlarna gillar sin företagsledning betydligt bättre än tidigare. Mycket är faktiskt bättre.

Bättre förståelse för lokala marknaden, bättre utbildningar, bättre samarbete med märkesföreningen och handlarna känner mer support från sin GA. Totala nöjdheten hamnar inte överraskande i mitten.

Förmågan att hantera tvistemål har blivit betydligt bättre, även om stapeln fortfarande är under strecket.

– Det beror till stor del på att kundcentrat har flyttat inhouse sedan årsskiftet. De kommer närmare oss och då kan vi hantera kundärenden fortare och ha en bra dialog med ÅF.

Kvar på ”att-göra-listan: Förbättra reservdels- och tillbehörshanteringen, garantipolicyn och få upp betygen för kvalitets- och standardkraven för bilförsäljning och verkstad.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Jag är nöjd med det långsiktiga samarbetet med ÅF som visar att det vi gör är i rätt riktning.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag hade hoppats att det vi gör på reservdelssidan skulle ha gett mer utslag. Mycket annat jobb har fått bättre utfall, men det tar tid. Och det finns fortfarande mycket som vi kan göra bättre. Vi måste prata mer, kommunicera mer.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi ska fokusera på att fortsätta att bygga på ett bra samarbete, eftersom det är grunden till att företaget kan fortsätta växa.

Text Maria Eriksson

 

 

Otydlighet

i kommunikationen

RolandTidigare års växtvärk är på väg att gå över, enligt märkesföreningen.

Ordförande Roland Jönsson verkar en aning överraskad över att Kias betyg i enkäten förbättrats på så många punkter – men är samtidigt positivt överraskad.

På frågan om hur företaget mår ges svaret efter en viss eftertänksamhet:

– Det finns mycket kompetens i företaget, men det känns inte riktigt som man utnyttjar den. Det råder en viss osäkerhet som gör att ÅF upplever att det går för sakta i beslutsprocessen.

– Det finns också en otydlighet i kommunikationen och informationen mellan GA och ÅF. Just att vara framgångsrik i dessa båda områden är en utmaning.

I takt med att efterfrågan har ökat på hela den europeiska marknaden de senaste åren har Kia upplevt en viss brist på tillgång på bilar.

– Om ÅF inte beställer bilar i den takt som behövs för sitt eget behov, då uppstår en differens. Detta är ett exempel som GA borde ha kommunicerat och informerat om bättre. Samarbete gagnar oss alla.

Fortfarande är servicemarknaden ett irritationsmoment för ÅF.

– Garantisystemet och hanteringen upplevs krångligt och komplicerat och skapar onödiga kostnader. Det måste förbättras, säger Roland Jönsson och välkomnar de projektarbeten som görs gemensamt med ÅFF för att förenkla systemen.