I fjol var det leveransproblem

– i år är det garantiförtret

Akilleshälen för Kia är hanteringen av garantifrågor som frestar på handlarna.

I fjol var det leveransproblemen som skickade ner Kia från 6:e till 16:onde plats. I år är det uppenbarligen garantierna som håller betygen fortsatt låga. Lägst betyg av alla får generalagenten på frågan om lönsamhet på garantijobben. Över huvud taget verkar det vara garantiområdet som skadar förtroendet.

– Jag är medveten om utmaningarna och vi gör garantiutbetalningar mer frekvent än många konkurrenter, men ändå får vi lägst betyg av alla på frågan om garantiutbetalningarna, säger vd Peter Himmer.

– Garantiersättningar är en viktig branschfråga. Vi har den uppe på bordet tillsammans med vår återförsäljarförening. Vi har också lanserat ett program som gör det möjligt för våra auktoriserade Kia-verkstäder att förbättra sin garantiersättning. Dessutom har vi genomfört garantiseminarium och regelbunden garantiutbildning som mottagits positivt. Våra system är kanske inte i topp, men dem kan vi inte ändra på, bara göra det bästa av.

Peter Himmer överraskas av det försämrade betyget på reklamen för servicemarknaden, ”trots ökade insatser”.

Men han är glad för att återförsäljaren har tillit för produktkvaliteten (sjätte bästa betyg), att de verkar rätt tillfreds med avtalet och ger högre betyg än genomsnittet på de nya frågorna som rör marginalsystemet.

ÅF är belåtnare med säljutbildningarna också. Och med utbudet av tillbehör (där det gjorts kampanjer) och försäljningen har ökat med flera hundra procent för de utvalda produkterna.

Framför allt är handlarna nöjdare med tillgången på bilar. Leveranserna har flutit betydligt bättre i år.

– Det är skönt att de har matchat försäljningsökningen, inte minst av Sportagen, säger Himmer som själv är mycket nöjd över att Kia återigen, under första halvåret, ökar sina marknadsandelar – från 4,6 procent i fjol till 5,4 procent i år.

För att kunna gasa ytterligare har flera nya tjänster inrättats, bland annat nya regionchefer på både sälj-, verkstads- och företagssidan.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att relationen generellt får bättre betyg; det nära samarbetet med återförsäljarna och återförsäljarföreningen slår nog igenom. Samt att reservdelsverksamheten har lyfts.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att garantifrågorna fått låga omdömen, det kan vi givetvis inte vara nöjda över.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi ska fortsätta att jobba med garantifrågorna tillsammans med vår återförsäljarförening. Garantifrågorna är jätteviktiga för oss, för återförsäljarna och i slutändan kunden. Vi har ett program, det ska vi jobba vidare på tillsammans med våra återförsäljare.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

 

”Kraven ökar på alla”

 

 

 

Den ljusning Roland Jönsson hade hoppats på i år, efter fjolårets tillbakagång, låter vänta på sig. Han ser växtvärk i orsakssammanhanget.

Från märkesföreningen finns det fortfarande en optimism.

– Blir det som jag hoppas kommer en förbättring att avspegla sig nästa år, men helt säker är jag inte. Kia befinner sig fortfarande i ett utvecklingsskede organisatoriskt och det tar en viss tid innan det ger återverkningar i ÅF-ledet, säger märkesföreningens ordförande Roland Jönsson.

Hans uppfattning är att sälj- och marknadssidan fungerar bra. Lyhördhet bl a för förbättrade villkor är, och har varit, en ingrediens i samarbetet.

– Just samarbetet med GA är viktigt och det har vi, säger Roland Jönsson.

– Men det allt igenom överskuggande problemet är att servicemarknaden varit i otakt med försäljningsframgångarna. Garantiarbeten medför mer administrativt arbete. För ÅF innebär det mer jobb och i det förhållandet mindre ersättning.

Ett par år tillbaka var det gladare miner i ÅF-kåren. Handlarna upplevde att GA var enkel och okomplicerad att jobba med. Då befann sig hela organisationen i en form av nybyggaranda.

– I takt med ökade marknadsandelar ökar kraven på alla. ÅF kräver mer support och GA upplevs krångligare. Det är den negativa delen av framgången. Dessutom har inte organisationen varit tillräckligt utvecklad. Även om fältorganisationen har förstärkts har det också inneburit personalförändringar och nya kontaktpersoner.

– GA jobbar hårt för att det ska fungera bättre och vi har en konstruktiv dialog inom de olika samrådsgrupperna. Men vi har en bit fram till målgång, konstaterar Roland Jönss