Isuzu-handlarna nöjdare
än någonsin tidigare

Isuzus organisation har börjat sätta sig. I årets enkät höjer ÅF sin generalagent sju placeringar och märket intar en tolfte plats på rankningslistan.

Nöjdare återförsäljare och förbättrade relationer med GA är mönstergilla för hela branschen. Isuzu är ett exempel. Importören har blivit lite bättre på de flesta områden – tillgängligare, synligare, snabbare, stabilare, mer förstående och mer engagerade.

En rejäl förbättring har skett på bonus- och it-sidan och ÅF är riktigt belåtna med tillgången på bilar.

– Vi försöker ge våra återförsäljare bra marginaler. Vi har satsat på enkla it-system till låga kostnader, många är så otroligt trötta på andra märkens dyra komplicerade system. Och leveranstiderna har verkligen kortats, säger vd Pontus Olsson på Olle Olssonbolagen.

Isuzu får förstås minuspoäng också, märket intar en jumboplats för finansieringslösningarna och reklamsidan tycks inte vara något att skriva hem om.

– Vi har ju inget utvecklat samarbete med finansbolag eftersom de flesta av våra återförsäljare har relationer med andra märken. Hemsidan ska bli bättre, men när det gäller reklamaktiviteter är tanken att goda marginaler för ÅF ska täcka en stor del av dem, säger Pontus Olsson.

I det stora hela är det uppåt. Isuzu får tredje bästa betyg i fråga om ”rimliga och relevanta kvalitetskrav för försäljningen”, nöjdheten över GA:s organisation har ökat rejält och handlarna verkar jättenöjda med bilarna.

– Vi ställer ju inga höga krav på hallarnas utseende, det viktigaste är att förstå transportbilskundernas behov. Som familjeföretag och liten organisation kan vi vara tillgängliga i stort sett jämt. Vi har kompetent personal som kan ge svar och fatta beslut, och vi kan leverera reservdelar väldigt snabbt i dag.

– Produktkvaliteten har onekligen förbättrats. Utvecklingen sker ju direkt från lastbilssidan, det ger många fördelar.

Ytterligare pluspoäng ger ÅF för utbildningsinsatser på garanti- och servicesidan.

– Det är roligt att se att ÅF känner förtroende för oss. Det är ömsesidigt, våra återförsäljare är duktiga bilhandlare och vi är glada att få leverera produkter till dem. Vi vill stärka banden och bygga långsiktiga relationer, slutar Pontus Olsson.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att vi har fått en bättre lagersituation, större tillgång på bilar. Och det är roligt att se att betygen på våra produkter och vår personal har gått upp så mycket.

Vad är du mest missnöjd med?

– … givetvis kan vi ju bli bättre på alla punkter.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi kommer att göra en ordentlig satsning på att förbättra närvaron på fältet. Vid årsskiftet ska vi ha rekryterat transportbilskunnig fältansvarig personal.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson

 


Som enskild
handlare är
Johan Aftén nöjd

Isuzuhandlarna är inte organiserade i någon märkesförening. Men återförsäljaren Johan Aftén är signifikativ för ÅF:s samlade omdömen.

Relationen med importören är god. Johan Aftén, vd på Aftén Bil i Åkersberga, norr om Stockholm, är nöjd.

– Jag får gehör för det jag frågar efter och hjälp när jag behöver det. Verkstad och reservdelsförsörjningen fungerar bra. Kontakterna med generalagenten är positiva, det är bra människor som jobbar där. Och jag har fått bilar som jag ska under året. Jag ser egentligen inget negativt, säger han.

Är marginalerna så bra som generalagenten säger?

– Absolut, på bilarna! Men å andra sidan ges ju ingen ekonomisk support när det gäller marknadsföringen, så egentligen tar väl det ena ut det andra.