Isuzu förstår de

lokala marknaderna bäst

Det känns lite tråkigt att Isuzu, som har förbättrat sig på så många områden, ändå har försämrat sitt index och blivit förbisprungna i rankningen. Anledningen är att märkets ÅF legat lite lågt på de nya frågorna och att andra har förbättrat sig mer.

Det är hur som helst många områden som Isuzu har stärkt sina betyg på. Samtidigt som marknadsandelarna ökade i fjol och årets start är ”den bästa någonsin tidigare”.

I årets GA-enkät rankas Isuzu högst av alla när det gäller att förstå de lokala marknaderna, och det är ett rejält hopp uppåt. De är näst bäst i fråga om tillgänglighet. Och lika högt ligger märket när det gäller lönsamhetsfrågorna, avtalen, bonus- och marginalsystemet. Inget annat märke anses ha så lättförståeliga marginalsystem.

– De är tydliga, handlarna vet vad de får över. De köper på order, en demobil och en utställningsbil, det är raka marginaler. Vi har infört ett generellt bonussystem som löper över året. Och våra telefoner, de är väl i stort sett öppna jämt, säger Markus Lundevall.

Han tog över som märkeschef första januari, var tidigare regionchef. Strävan efter enkelhet i samarbetet med ÅF har inte blivit sämre, det är lite av Isuzus kännetecken. Affärsledarskapsförmågan anses bättre än tidigare.

Visst önskar sig handlarna nyheter på produktsidan men Isuzu får helt enkelt sälja vad som finns och produktkvaliteten finns det inget missnöje med, tvärt om.

En marginell nedgång på reservdels- och servicemarknadssidan låter sig inte förklaras vid GA-intervjun.

– Det speglar inget som vi har hört, säger Markus Lundevall.

Den nya hemsidan genererar högre betyg liksom ansträngningar att teckna nya avtal inom företagsförsäljningen, ”vi har inte legat på latsidan med att förbättra möjligheterna där”.

Sedan finns frågetecken för Isuzus betyg för framför allt finansprodukten – som märket inte har någon. Isuzu faller lite utanför ramarna där men återförsäljarna betygssätter kanske efter de finansbolag de själva har. I så fall har de utomordentlig service.

Markus Lundevall får avsluta med att berätta att organisationen snart är förstärkt med ytterligare en regionchef.

 

Vad är du mest nöjd med av årets resultat?

– Det känns bra att återförsäljarna anser att vi har en bra förståelse för de lokala marknaderna och supportrar dem, att vi anses tillgängliga och kompetenta också.

Vad är du mest missnöjd med?

– Det är ju tråkigt att det totala indexet sjunkit, gissningsvis påverkat av de nya frågorna. Annars, de något sämre betygen för servicemarknadssidan, vi måste ta reda på vad det beror på. Och så har vi en utmaning att bygga varumärket, trots relativt små volymer.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Vi har ett antal nya attraktiva utföranden på gång och kommer att vässa erbjudandena. Och vi har påbörjat insatser för att höja volymerna, en viktig pusselbit för att få snurr.

Text och foto Ing-Cathrin Nilsson

 

 

”Samsynen

har blivit bättre”

För Isuzu finns som bekant ingen märkesförening. Vi vänder oss som vanligt till återförsäljaren Ingemar Micaelsson på Umeå Van service. Han är relativt nöjd med generalagentens insatser.

Någon återförsäljarförening behöver nog inte Isuzu i dagsläget. Det tycker i varje fall inte Ingemar Micaelsson.

– Kommunikationen är bra och direkt ändå.

Märket är litet och organisationen smidig. Dock ges inget stöd till lokal marknadsföring.

– Vi har ingen konsignation utan direktbeställningar, ingen lagerfinansiering. Och affärsidén är uppbyggd på att vi sköter den lokala marknadsföringen själva.

– Generalagenten gör nog vad den kan på det nationella planet och jag tycker att samsynen har blivit bättre, säger Micaelsson.

Han tycker att GA har jobbat lite hårdare centralt med att knyta ihop kunder med återförsäljare. Han tycker också att GA har förstått att greppa utbildningarna bättre och fört dem till en högre nivå, liksom hemsidan som har uppdaterats.

– De gör vad de kan och nye märkeschefen Markus Lundevall kommer från säljsidan. Han sitter inte vid direktörsbordet utan vet hur det ser ut på lokala marknader. Han sköter det med bravur.

Missmodigheten inför bristen på nya produkter, den är till största del en tillverkarfråga.

– Fabriken vet att vi är en liten marknad, men jag tycker mig faktiskt kunna skönja en bättre samsyn även där, och det är ju samsynen man efterfrågar, säger Ingemar Micaelsson.